IP Scan w Polsce – usługa audytu własności intelektualnej dostępna już w Polsce od 2 kwietnia 2024r!
IP Scan w Polsce – usługa audytu własności intelektualnej dostępna już w Polsce od 2 kwietnia 2024r!

Od 2 kwietnia 2024 r. uruchomiona została usługa IP Scan dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Audyt własności intelektualnej będzie realizowany w ramach programu EUIPO SME Fund.

Celem usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) jest doradzenie MŚP w zakresie potencjału własności intelektualnej dla rozwoju ich działalności poprzez identyfikację rodzajów aktywów własności intelektualnej, które mogą być wartościowe i powinny być chronione. Celem tych usług jest również zidentyfikowanie wszelkiej własności intelektualnej, która jest już chroniona i którą można by dalej wykorzystywać w celu uzyskania dodatkowych korzyści wspierających rozwój działalności.

MŚP mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej mogą starać się o taką usługę i zwrot 90% jej kosztów, ale nie więcej niż 630 EUR dla podmiotów z Polski.

Nasi eksperci Jakub Sielewiesiuk, Oskar Gińko, Marek Rumak i Grzegorz Wątor przeszli szkolenie oraz zostali wpisani na listę osób mogących przeprowadzać audyty własności intelektualnej dla Państwa. Koszt wykonywanej usługi to 700 EUR netto, z czego 630 EUR otrzymają Państwo z powrotem.

Jak wygląda procedura?
 1. Najpierw składają Państwo, lub my w Państwa imieniu wniosek o bon refundacyjny. Analogicznie do bonów znakowych, czy patentowych. Do złożenia wniosku potrzebne są dokumenty
  • Deklaracja podatnika VAT
  • Zaświadczenie o prowadzonym rachunku bankowym
  • Pełnomocnictwo
 2. Złożenie wniosku o przyznanie bonu refundacyjnego
 3. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszenia i do momentu wyczerpania puli środków. Decyzja o przyznaniu bonu zapada w terminie max 10 dni roboczych liczone od każdego piątku danego tygodnia
 4. Uzyskanie pozytywnej decyzji – 2 miesiące na aktywację bonu, z możliwością przedłużenia do 4 miesięcy (pkt. 10)
 5. MŚP wysyła maila do UPRP na adres ipscan@uprp.gov.pl wskazując numer bonu, nazwę przedsiębiorstwa oraz informację, że chce zrealizować voucher
 6. W ciągu 3 dni roboczych UPRP odpowiada na mail przekazując przewodnik dla MŚP oraz listę wykonawców
 7. MŚP wybiera eksperta i wskazuje go do UPRP
 8. MŚP i wykonawca podpisują umowę o świadczenie usług oraz umowę o zachowaniu poufności
 9. Ekspert-wykonawca informuje UPRP od zawarciu umowy z MŚP i przekazuje niezbędne informacje do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy
 10. UPRP informuje EUIPO o konieczności aktywowania bonu
 11. MŚP wypełnia kwestionariusz samooceny
 12. Ekspert przeprowadza audyt własności intelektualnej – max. 6 miesięcy do aktywacji bonu
 13. Ekspert wysyła raport do UPRP w celu weryfikacji
 14. UPRP odsyła akceptację raportu lub daje swoje uwagi do naniesienia poprawek
 15. Ekspert przesyła do MŚP finalny raport, a do UPRP dowód zapłaty za usługę
 16. Następnie można złożyć kolejny wniosek o zwrot refundowanej wartości.

Jesteś zainteresowany otrzymaniem bonu? Napisz do nas, pomożemy w uzyskaniu bonu oraz przeprowadzimy dla Ciebie audyt!

Napisz do nas!