Tajemnica przedsiębiorstwa

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Tajemnica przedsiębiorstwa to informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, a wobec których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa jest uregulowana w polskim prawie w ramach Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tajemnica przedsiębiorstwa może obejmować szeroki zakres informacji, takich jak: procesy produkcyjne, strategie biznesowe, plany marketingowe czy listy klientów, a czas jej obowiązywania może być tak długi, jak długo informacje te spełniają warunki poufności i mają wartość gospodarczą. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!