AOMB Polska Sp. z o.o.

AOMB Polska Sp. z o.o.
Rondo Ignacego Daszyńskiego 1
28. piętro
00-843 Warszawa
Polska

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000334048
NIP: 5252459580
REGON: 141945375
Kapitał zakładowy: 30 000 zł

Konto bankowe: mBank S.A.

PLN
IBAN: PL 72 1140 1010 0000 4746 2300 1001

EUR
IBAN: PL 45 1140 1010 0000 4746 2300 1002

USD
IBAN: PL 18 1140 1010 0000 4746 2300 1003

CHF
IBAN: PL 77 1140 1010 0000 4746 2300 1008

BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK