WAŻNE!
Monitoring patentów
Monitoring znaków towarowych

Zastrzeżony znak towarowy – rejestracja

Znaki towarowe zapewniają zdolność odróżniania Państwa produktu lub usługi na rynku. Są one najczęściej kombinacjami słów, liter, kolorów, cyfr, grafik, opakowania, sloganu lub kształtu produktu. Kojarząc znak towarowy z Państwa towarem lub usługą, konsumenci wiedzą, od kogo nabywają towar lub usługę i jakiej jakości mogą się spodziewać.

Dobrymi przykładami są Coca-Cola, Mercedes i Nike: znaki towarowe, które zapewniają, że produkt odróżnia się na rynku. Znak towarowy posiada nie tylko funkcje odróżniającą, ale także gwarancyjną i reklamową. Państwa klienci rozpoznają Państwa firmę i produkty głównie przez Państwa znak, logo, kolor lub kształt opakowań. Muszą one oczywiście pozostać wyłącznie Państwa. Chroniąc swój znak towarowy, mogą Państwo zapobiec czerpaniu korzyści lub nadużywaniu Państwa nazwy i reputacji przez konkurentów.

Wymagania

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa oraz jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. W momencie zgłaszania do rejestracji oznaczenie takie nie musi być nowe (np. zgłaszający mógł używać go już wcześniej na rynku). Mają także zastosowanie szczegółowe przepisy zapobiegające podobieństwu zgłaszanego znaku do znaków już wcześniej zarejestrowanych lub zgłoszonych oraz użycia w zgłaszanym znaku pewnych specjalnych symboli (np. godło lub flaga Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw, symbole religijne itp.).

Procedura rejestracji i sprzeciwu

Jeśli Państwa znak spełnia wszystkie wymagania, informacja o zgłoszeniu znaku zostanie opublikowana. Każdy może wówczas zapoznać się z Państwa zgłoszeniem i Państwa znakiem. W wielu krajach, w tym w Polsce, możliwe jest zgłaszanie zastrzeżeń wobec rejestracji znaku jeszcze przed udzieleniem ochrony. Etap ten nazywa się procedurą sprzeciwową. Posiadacze wcześniejszych znaków, a także inne osoby których prawa zostały naruszone, mogą wówczas wnieść sprzeciw wobec rejestracji nowego znaku w określonym terminie.
W ten sposób można uniknąć późniejszych sporów sądowych. Urząd kompetentny w sprawach znaków towarowych (w Polsce – Urząd Patentowy RP) zdecyduje, czy sprzeciw jest skuteczny. Jeśli nie wniesiono sprzeciwów lub okazały się one nieskuteczne, Państwa znak zostanie objęty prawem ochronnym, co odnotuje się w odpowiednim rejestrze. Ochrona Państwa znaku jest ważna na czas nieokreślony, jednak w większości państw trzeba ją odnawiać co 10 lat. Ponadto, aby ochrona nie wygasła, znak towarowy musi być używany.

Co możemy dla Ciebie zrobić w tym zakresie:

Badanie podobieństwa i zdolności rejestracyjnej znaku towarowego

Zgłoszenie i rejestracja znaku towarowego – krajowego (UPRP), wspólnotowego (EUIPO), międzynarodowego (WIPO) oraz zagranicznego we współpracy z lokalnymi pełnomocnikami

 Monitorowanie oraz wnoszenie opłat za ochronę

 Odnotowanie zmian w rejestrze

Przejęcie pełnomocnictwa

Złożenie wniosków m.in o unieważnienie znaku towarowego

Zgłoszenie sprzeciwu oraz przygotowanie listów ostrzegawczych

Przygotowanie odpowiedzi na odmowę uznania skutków rejestracji międzynarodowej (system madrycki)

Pomoc w postępowaniu celnym oraz ochrona znaków towarowych na granicy

Obsługa transakcji związanych z obrotem prawami – m.in. przeniesienie praw (cesja), udzielenie licencji