Jesteśmy Europejczykami!

Kancelarię AOMB tworzą wysokiej klasy specjaliści wykształceni i wyszkoleni zarówno w Polsce jak i za granicą. Obecnie posiadamy w swoim zespole 11 rzeczników patentowych, w tym 6 europejskich rzeczników patentowych upoważnionych do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz 5 rzeczników patentowych uprawnionych do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wszyscy nasi europejscy rzecznicy patentowi zdali egzamin kwalifikacyjny EQE.  Wysoki stopień umiędzynarodowienia w kancelarii AOMB wiąże się także z faktem, iż jesteśmy powiązani z holenderską kancelarią Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V., której siedziba znajduje się w Eindhoven  – przemysłowym centrum Holandii. Niedawno holenderska kancelaria świętowała 50-lecie istnienia na tamtejszym rynku a w 2019 roku AOMB Polska dumnie obchodziła 10-lecie istnienia na rynku krajowym. Na co dzień wykonujemy prace na zlecenie klientów zagranicznych z całego świata. Wszyscy nasi pracownicy władają biegle językiem angielskim zaś niektórzy rzecznicy patentowi i specjaliści także językiem niemieckim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim i francuskim. To pozwala nam z dumą powiedzieć, że jesteśmy Europejczykami i jednocześnie znamy specyfikę polską i wschodnią.
Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!