WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych

Jesteśmy Europejczykami!

Kancelarię AOMB tworzą wysokiej klasy specjaliści wykształceni i wyszkoleni zarówno w Polsce jak i za granicą. Obecnie posiadamy w swoim zespole 11 rzeczników patentowych, w tym 5 europejskich rzeczników patentowych upoważnionych do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz 10 rzeczników patentowych uprawnionych do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wszyscy nasi europejscy rzecznicy patentowi zdali egzamin kwalifikacyjny EQE.  Wysoki stopień umiędzynarodowienia w kancelarii AOMB wiąże się także z faktem, iż jesteśmy powiązani z holenderską kancelarią Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V., której siedziba znajduje się w Eindhoven  – przemysłowym centrum Holandii. Niedawno holenderska kancelaria świętowała 50-lecie istnienia na tamtejszym rynku a w 2019 roku AOMB Polska dumnie obchodziła 10-lecie istnienia na rynku krajowym. Na co dzień wykonujemy prace na zlecenie klientów zagranicznych z całego świata. Wszyscy nasi pracownicy władają biegle językiem angielskim zaś niektórzy rzecznicy patentowi i specjaliści także językiem niemieckim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim i francuskim. To pozwala nam z dumą powiedzieć, że jesteśmy Europejczykami i jednocześnie znamy specyfikę polską i wschodnią.
Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!