Poza standardowym badaniem zdolności patentowej rozwiązania – Badanie zdolności patentowej (ocena nowości i poziomu wynalazczego wraz z raportem i komentarzem rzecznika), proponujemy badanie pakietowe zdolności patentowej z badaniem uzupełniającym, obejmujące “teraz”, czyli moment tuż przed składaniem zgłoszenia patentowego odpowiadający na pytanie „jakie są szanse na uzyskanie ochrony przez badane rozwiązanie?” oraz badania w różnych sekwencjach czasowych.

Pakiety badań zdolności patentowej z badaniami uzupełniającymi:

Aby ocenić zdolność patentową rozwiązania teraz oraz po dokonaniu zgłoszenia i zweryfikować je przed upływem okresu pierwszeństwa, czyli „czy warto rozpoczynać procedury w innych regionach”, proponujemy:

    1. badanie zdolności patentowej teraz + badanie uzupełniające 10 miesięcy po zgłoszeniu 

Aby odpowiedzieć na pytanie o zdolność patentową rozwiązania teraz oraz przed momentem publikacji treści zgłoszenia, czyli „czy warto kontynuować procedurę, czy też lepiej wycofać zgłoszenie przed jego publikacją?”, proponujemy:

    1. badanie zdolności patentowej teraz + badanie uzupełniające 16 miesięcy po zgłoszeniu 

Aby zdobyć dodatkowe informacje na temat zdolności patentowej rozwiązania teraz oraz przed upływem okresu pierwszeństwa oraz przed momentem publikacji treści zgłoszenia (kombinacja badań z punktów 2 i 3), proponujemy:

    1. badanie zdolności patentowej teraz + badanie uzupełniające po 10 miesiącach i drugie 16 miesięcy po
      zgłoszeniu 

Aby odpowiedzieć na pytanie o zdolność patentową rozwiązania teraz oraz przed momentem podejmowania decyzji o uruchamianiu faz regionalnych dokonanego zgłoszenia międzynarodowego (PCT), proponujemy:

  1. badanie zdolności patentowej teraz + badanie uzupełniające po 22-26 miesiącach od zgłoszenia PCT 

W przypadku skorzystania z usług z punktów od 2 do 5, gwarantujemy, że sami będziemy pamiętać o terminie wykonania badania uzupełniającego (follow up) i o przesłaniu raportu na czas. Dzięki temu Twórcy mogą nie martwić się pilnowaniem terminów w kalendarzu, a mają pewność, że uzyskają w odpowiednim momencie niezbędne informacje, konieczne do podejmowania dalszych decyzji biznesowych.