Kancelaria AOMB może także pomóc Ci w innych aspektach związanych z ochroną własności przemysłowej w firmie

Oferujemy także pomoc w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. W szczególności pomagamy w sprawach dotyczących: wprowadzających w  błąd oznaczeń przedsiębiorstw, fałszywych lub oszukańczych  oznaczeń pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzających w błąd oznaczeń towarów lub usług,  naśladownictwa  produktów.

Zajmujemy się także kwestiami sporów domenowych. Obecnie większość liczących się na rynku przedsiębiorstw dysponuje przynajmniej jedną domeną internetową. Podobnie jest ze znakiem towarowym, którego rejestracja jest teraz niewątpliwie koniecznością. Jak się okazuje, te dwie sfery przenikają się, tj. domena internetowa może stanowić znak towarowy czy też znak towarowy może być zawarty w adresie internetowym. Jeśli przedsiębiorca nie zarejestruje domeny z nazwą swojego przedsiębiorstwa lub produktu, czy też nie dopilnuje zastrzeżenia swojego znaku towarowego w odpowiednim urzędzie czy organizacji międzynarodowej, wówczas naraża się na to, że uprzedzi go konkurencja, która niejednokrotnie nie jest uczciwa. Znane są bowiem i powszechnie spotykane takie zjawiska jak cybersquatting polegający na rejestracji domeny internetowej zawierającej cudzy znak towarowy w celu jej odsprzedaży, czy też zgłaszanie cudzego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym – również w celu uzyskania wynagrodzenia od osoby, która de facto używa tego znaku w obrocie gospodarczym.

Rejestracja logotypu i nazwy, zapewnia przedsiębiorcy prawo do wyłącznego używania ich w swojej branży. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej rejestracji, można legalnie posługiwać się znakiem towarowym, a dodatkowo zapobiegać podszywaniu się pod markę oraz powstrzymać masową produkcję i sprzedaż podróbek. Rejestracja logotypu i nazwy firmy, jako znak towarowy słowny lub graficzny, polski albo wspólnotowy, zapewnia ochronę prawną marki na 10 lat.