WAŻNE!
Monitoring patentów
Monitoring znaków towarowych

Trade Mark Watching – monitorowanie czy ktoś nie posługuje się Twoim znakiem!

15 kwietnia 2016 r. nastąpiły bardzo istotne zmiany w polskim prawie dotyczącym znaków towarowych. Ocena podobieństwa nowego znaku do znaków już wcześniej zarejestrowanych – dotychczas przeprowadzana z urzędu – została zastąpiona procedurą sprzeciwową, podobną do tej obowiązującej w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Teraz to sam Uprawniony będzie musiał zapobiegać rejestracji nowych znaków, które będą podobne lub nawet identyczne do jego znaku. Aby zapobiec rejestracji znaku, który będzie podobny lub nawet identyczny ze znakiem już wcześniej zarejestrowanym, trzeba będzie w ciągu 3 miesięcy od publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego wnieść sprzeciw. Termin ten jest nieprzywracany. Jeśli nie wniesiesz sprzeciwu, pozostaje Ci tylko procedura polegająca na unieważnieniu znaku już zarejestrowanego.

Gdy dojdzie już do oferowania na rynku towarów lub usług oznaczonych podrobionym lub łudząco podobnym znakiem towarowym, przedsiębiorca ma jeszcze wprawdzie instrumenty służące egzekwowaniu ochrony przed sądem powszechnym, jednak jego sytuacja jest dużo gorsza niż w przypadku, gdyby zarejestrował swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP. Gdy mamy już świadectwo ochronne z Urzędu Patentowego RP zyskujemy większą pewność, że udowodnimy nasze pierwszeństwo do określonego znaku.

Przedsiębiorco!

Powierz nam wyszukiwanie zgłoszeń znaków podobnych do Twojego znaku towarowego oraz pilnowanie trzymiesięcznego terminu na wniesienie odpowiedniego sprzeciwu, skorzystaj z naszej usługi „Watching”. Usługa ta polega na monitorowaniu / obserwacji i porównywaniu nowo zgłaszanych znaków towarowych do tych zarejestrowanych przez Twoją firmę. Przez pierwszy rok będziemy Cię informować o wszystkich znakach, które naszym zdaniem będą podobne do Twojego znaku i o możliwości oraz terminie na wniesienie odpowiedniego sprzeciwu.

Przedłużenie

Po upływie tego okresu zapytamy Cię czy chcesz przedłużyć tę usługę już na warunkach komercyjnych, które są następujące:
  1.  Obserwacja znaków lokalnych w krajach Beneluksu, we Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii – 170 EUR/rok (od drugiego roku)*
  2. Obserwacja w Unii Europejskiej lub w Europie – 235 EUR/rok (od drugiego roku)*
  3.  Obserwacja o zasięgu ogólnoświatowym – 285 EUR/rok (od drugiego roku)*

Będziemy Ci każdorazowo przypominać o możliwości przedłużenia usługi – na pewno nie przedłuży się ona automatycznie. Usługa jest standardowa dla wszystkich znaków zgłaszanych przez naszą kancelarię. Jest ona dostępna także dla znaków już zgłoszonych, niekoniecznie przez naszą kancelarię.

Dbaj o swoje znaki z pomocą profesjonalistów!

*cena może różnić się w zależności od szczegółów zlecenia