Trade Mark Watching – monitorowanie czy ktoś nie posługuje się Twoim znakiem!

15 kwietnia 2016 r. nastąpiły bardzo istotne zmiany w polskim prawie dotyczącym znaków towarowych. Ocena podobieństwa nowego znaku do znaków już wcześniej zarejestrowanych – dotychczas przeprowadzana z urzędu – została zastąpiona procedurą sprzeciwową, podobną do tej obowiązującej w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Teraz to sam Uprawniony będzie musiał zapobiegać rejestracji nowych znaków, które będą podobne lub nawet identyczne do jego znaku. Aby zapobiec rejestracji znaku, który będzie podobny lub nawet identyczny ze znakiem już wcześniej zarejestrowanym, trzeba będzie w ciągu 3 miesięcy od publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego wnieść sprzeciw. Termin ten jest nieprzywracany. Jeśli nie wniesiesz sprzeciwu, pozostaje Ci tylko procedura polegająca na unieważnieniu znaku już zarejestrowanego.

Gdy dojdzie już do oferowania na rynku towarów lub usług oznaczonych podrobionym lub łudząco podobnym znakiem towarowym, przedsiębiorca ma jeszcze wprawdzie instrumenty służące egzekwowaniu ochrony przed sądem powszechnym, jednak jego sytuacja jest dużo gorsza niż w przypadku, gdyby zarejestrował swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP. Gdy mamy już świadectwo ochronne z Urzędu Patentowego RP zyskujemy większą pewność, że udowodnimy nasze pierwszeństwo do określonego znaku.

Przedsiębiorco!

Powierz nam wyszukiwanie zgłoszeń znaków podobnych do Twojego znaku towarowego oraz pilnowanie trzymiesięcznego terminu na wniesienie odpowiedniego sprzeciwu, skorzystaj z naszej usługi „Watching”. Usługa ta polega na monitorowaniu / obserwacji i porównywaniu nowo zgłaszanych znaków towarowych do tych zarejestrowanych przez Twoją firmę. Przez pierwszy rok będziemy Cię informować o wszystkich znakach, które naszym zdaniem będą podobne do Twojego znaku i o możliwości oraz terminie na wniesienie odpowiedniego sprzeciwu.

Przedłużenie

Po upływie tego okresu zapytamy Cię czy chcesz przedłużyć tę usługę już na warunkach komercyjnych, które są następujące:
  1.  Obserwacja znaków lokalnych w krajach Beneluksu, we Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii – 170 EUR/rok (od drugiego roku)*
  2. Obserwacja w Unii Europejskiej lub w Europie – 235 EUR/rok (od drugiego roku)*
  3.  Obserwacja o zasięgu ogólnoświatowym – 285 EUR/rok (od drugiego roku)*

Będziemy Ci każdorazowo przypominać o możliwości przedłużenia usługi – na pewno nie przedłuży się ona automatycznie. Usługa jest standardowa dla wszystkich znaków zgłaszanych przez naszą kancelarię. Jest ona dostępna także dla znaków już zgłoszonych, niekoniecznie przez naszą kancelarię.

Dbaj o swoje znaki z pomocą profesjonalistów!

*cena może różnić się w zależności od szczegółów zlecenia

Popularne pytania związane z monitorowaniem znaków towarowych

  • Do 15 kwietnia 2016 r. to ekspert z Urzędu Patentowego weryfikował zgłoszenia rejestracji znaku towarowego i sprawdzał, czy identyczne lub podobne oznaczenie nie zostało już zastrzeżone. Obecnie to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek kontrolowania, czy konkurencyjny podmiot nie próbuje zarejestrować chronionego znaku towarowego. W razie wątpliwości właściciel zastrzeżonego oznaczenia ma prawo w ciągu trzech miesięcy złożyć sprzeciw i tym samym zatrzymać procedurę rejestracji.

  • Monitorowanie znaków towarowych polega na sprawdzaniu baz udostępnionych przez Urzędy Patentowe. Informacje o zgłoszonych oznaczeniach, które czekają na rejestracje, są regularnie publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. Jest on ogólnodostępny dla wszystkich, dlatego każdy ma możliwość zweryfikowania, czy ktoś nie próbuje naruszyć jego prawa ochronnego. Samodzielne monitorowanie znaków towarowych jest jednak czasochłonne, wymaga systematyczności oraz doświadczenia. Dodatkowo na terytorium Polski chronione są również oznaczenia zarejestrowane w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) oraz rejestracje międzynarodowe dokonywane za pośrednictwem WIPO. Również bazy tych urzędów powinny podlegać regularnemu monitoringowi.

  • Każdy, kto zastrzegł znak towarowy, powinien na bieżąco monitorować zgłoszenia konkurencji do Urzędu Patentowego. Można to robić samodzielnie lub zlecić to zadanie specjalistom, którzy będą regularnie weryfikować bazy znaków towarowych. Jest to korzystne rozwiązanie ze względu na oszczędność czasu i zapewnia skuteczniejszą ochronę przed naruszeniami prawa ochronnego. Specjaliści dysponują bowiem odpowiednimi narzędziami, wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu są w stanie obiektywnie ocenić podobieństwa między zastrzeżonym znakiem a zgłoszonym oznaczeniem. Na monitorowanie znaków powinny się również zdecydować osoby, które planują zastrzec oznaczenie i chcą sprawdzić, czy nie narusza ono praw własności innego podmiotu.

  • Monitorowanie znaków towarowych pozwala wykryć naruszenia prawa ochronnego już na etapie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Dzięki temu możesz szybko zareagować i złożyć sprzeciw, aby uniemożliwić zarejestrowanie identycznego lub podobnego znaku towarowego. Jest to znacznie łatwiejsze niż dociekanie swoich roszczeń w przypadku wykrycia naruszeń prawa ochronnego. Ponadto do momentu unieważnienia konkurencja będzie mogła dalej posługiwać się oznaczeniem, a to może przynieść Twojej firmie spore szkody wizerunkowe i finansowe.

  • Monitorowanie znaków towarowych polega głównie na porównywaniu zastrzeżonych znaków i tych zgłoszonych do rejestracji. Brane są pod uwagę podobieństwa do warstwy tekstowej, elementów graficznych, a nawet kompozycji kolorystycznej. Porównywanie pozwala ocenić, czy konkurencja nie próbuje zarejestrować znaku przypominającego już zastrzeżone oznaczenie.