Własność przemysłowa

Własność przemysłowa co to jest?

Własność przemysłowa to szerokie pojęcie obejmujące różne kategorie przedmiotów, które podlegać mają ochronie prawnej. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej precyzyjnie określa, które z tych przedmiotów są objęte ochroną. Należą do nich patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Własność przemysłowa uregulowana jest również w polskim ustawodawstwie, o czym stanowi prawo własności przemysłowej, w świetle którego do własności przemysłowej zaliczają się również oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!