Własność intelektualna

Cym jest prawo własności przemysłowej?

Własnością intelektualną nazywamy kategorię praw obejmujących różne formy twórczości umysłowej, od wynalazków i dzieł literackich po używane w handlu symbole, nazwy i obrazy. Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz inne pokrewne prawa istotne dla ochrony twórczości intelektualnej. Jest kluczowym elementem nowoczesnych gospodarek, stymulując innowacyjność i kreatywność poprzez zapewnienie twórcom prawnych środków ochrony ich prac. Ochrona własności intelektualnej ma również znaczenie międzynarodowe, będąc przedmiotem licznych traktatów i konwencji.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!