DPO – dodatkowe prawo ochronne

Co to jest DPO – dodatkowe prawo ochronne?

Termin DPO związany jest z prawem patentowym, a oznacza on dodatkowe prawo ochronne zwane również certyfikatem ochrony uzupełniającej (ang. Supplementary Protection Certificate, SPC). Prawo to jest specjalnym przedłużeniem ochrony, które może być przyznane po wygaśnięciu standardowego, 20-letniego patentu. DPO dotyczy głównie produktów farmaceutycznych i środków ochrony roślin. Przepisy o DPO zostały wprowadzone w celu zrekompensowania czasu potrzebnego na badania i procesy regulacyjne, mogące znacząco opóźnić wprowadzenie chronionego produktu na rynek. DPO przedłuża ochronę patentową maksymalnie o pięć dodatkowych lat. W Unii Europejskiej, oprócz zwykłego dodatkowego prawa ochronnego (DPO), istnieje również możliwość uzyskania dodatkowego sześciomiesięcznego przedłużenia tego prawa, jeśli firma przeprowadzi badania dotyczące zastosowania produktu leczniczego u dzieci.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!