Nieuczciwa konkurencja

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Określeniem „nieuczciwa konkurencja” zwykło się opisywać działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu uzyskania przewagi rynkowej w sposób sprzeczny z prawem lub z dobrymi obyczajami. Praktyki nieuczciwej konkurencji mogą obejmować np. fałszowanie produktów, kradzież tajemnic handlowych, oszustwa reklamowe czy wprowadzanie konsumentów w błąd. Przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji powstały w celu ochrony uczciwej rywalizacji, konsumentów oraz integralności rynku. Naruszenie przyjętych powszechnie zasad może skutkować sankcjami prawnymi, z odszkodowaniami i nakazami sądowymi włącznie.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!