Pełnomocnik profesjonalny

Kim jest pełnomocnik profesjonalny?

Pełnomocnik profesjonalny to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do reprezentowania stron w postępowaniach przed Urzędami Patentowymi, sądami i innymi organami administracyjnymi w sprawach dotyczących własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz innych praw ochronnych. Pełnomocnik profesjonalny może być rzecznikiem patentowym, adwokatem lub radcą prawnym, który specjalizuje się w prawie własności intelektualnej.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!