eOLF

Co to jest eOLF?

Elektroniczne formularze patentowe online (eOLF) są narzędziem opracowanym przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) dla wnioskodawców patentowych. Umożliwiają ono elektroniczne składanie i zarządzanie wnioskami patentowymi, dzięki czemu proces ten jest szybszy i bardziej efektywny. System eOLF dostępny jest na całym świecie i wspiera wiele języków, co ułatwia międzynarodowym firmom ochronę ich innowacji. eOLF to również integralna część strategii cyfryzacji usług EPO, mająca na celu ułatwienie dostępu do ochrony patentowej.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!