WAŻNE!
Monitoring patentów
Monitoring znaków towarowych

Wzory przemysłowe i wspólnotowe

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest postać produktu (wytworu). Ochrona wzoru zapewnia, że inni nie mogą go kopiować. Można otrzymać ochronę na postać artykułów powszechnego użytku, takie jak ubrania, butelki, meble i lampy, ale także – przykładowo – na opakowania, tapety i pocztówki.

Wymagania: nowy i posiadający indywidualny charakter

Jeśli chcesz zarejestrować wzór przemysłowy, musi on spełniać kilka wymagań. Wzór powinien być nowy. Oznacza to, że – co do zasady – przed jego zgłoszeniem identyczny wzór nie został udostępniony publicznie. Po drugie, wzór nie może spełniać wyłącznie funkcji technicznych. Jeśli Twój wzór posiada dodatkowe zalety techniczne, to oprócz rejestracji wzoru przemysłowego należy ubiegać się o prawo ochronne na wzór użytkowy lub o patent. Po trzecie, wzór musi posiadać indywidualny charakter – czyli odróżniać się w określony sposób od innych, znanych wcześniej – wzorów.

Wniosek o rejestrację wzoru

Wniosek o rejestrację wzoru musi zawierać co najmniej jedną fotografię lub rysunek wzoru, który ma być chroniony. W Polsce wzory rejestrowane są przez Urząd Patentowy RP w Warszawie. W Holandii – przez Urząd ds. Wzorów Przemysłowych Beneluksu w Hadze. Jeśli chcą Państwo chronić swój wzór poza tymi krajami, należy złożyć wniosek o rejestrację wzoru wspólnotowego (Community Design, CD), dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej lub o rejestrację międzynarodową.

W tym celu nie potrzeba uprzednio rejestrować wzoru w urzędzie krajowym. W większości krajów niezwłocznie po złożeniu wniosku o rejestrację Państwa wzór zostanie automatycznie zarejestrowany. Krajowe wnioski o rejestrację wzorów przemysłowych muszą być składane tylko w niektórych krajach.

Procedura uzyskiwania ochrony wzoru

Typowe procedury

Okres pierwszeństwa

Jest to okres 6 miesięcy od dnia, w którym złożyli Państwo po raz pierwszy wniosek o rejestrację swojego wzoru (często w kraju lub w Unii Europejskiej). W tym czasie można uzyskać ochronę w innych krajach lub regionach, przy czym wystarczy, jeśli wymóg nowości wzoru będzie spełniony w dacie pierwszego zgłoszenia.

Procedura rejestracji

Jest to procedura pomiędzy złożeniem zgłoszenia a rejestracją wzoru. Często obejmuje ona oficjalne badanie przez urząd, w którym sprawdza się zdolność rejestrową (względem wcześniejszych praw osób trzecich), a także formalne wymogi wniosku. Jeśli wynik badania jest pomyślny, urząd rejestruje wzór, a decyzję o tym publikuje się, po czym osoby trzecie mają czas na to, aby sprzeciwić się rejestracji wzoru (okres ten zależy od przepisów w danym kraju lub regionie; w Polsce wynosi on 6 miesięcy).

Rejestracja wzoru

Po badaniu i publikacji oraz ew. po zakończeniu okresu sprzeciwowego, wzór zostaje wpisany do odpowiedniego rejestru. Rejestracja jest ważna przez pięć lat od dnia zgłoszenia. Nie trzeba wnosić corocznych opłat za ochronę.

Odnowienia

Rejestracja wzoru jest początkowo ważna przez pięć lat od daty zgłoszenia, po czym może ona zostać przedłużona na cztery kolejne okresy pięcioletnie za odpowiednią opłatą. Maksymalny czas ochrony wzoru przemysłowego wynosi 25 lat od daty zgłoszenia.

Co możemy dla Ciebie zrobić w tym zakresie:

 Badanie wzoru przemysłowego

Zgłoszenie i rejestracja wzoru przemysłowego – krajowego (UPRP), wspólnotowego (EUIPO), międzynarodowego (WIPO) oraz zagranicznego we współpracy z lokalnymi pełnomocnikami

Monitorowanie oraz wnoszenie opłat za ochronę

 Odnotowanie zmian w rejestrze

Przejęcie pełnomocnictwa

Złożenie wniosków m.in o unieważnienie znaku towarowego

Zgłoszenie sprzeciwu oraz przygotowanie listów ostrzegawczych

Przygotowanie odpowiedzi na odmowę uznania skutków rejestracji międzynarodowej (system madrycki)

Pomoc w postępowaniu celnym oraz ochrona znaków towarowych na granicy

Obsługa transakcji związanych z obrotem prawami – m.in. przeniesienie praw (cesja), udzielenie licencji