WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych

Wzór użytkowy

„Prosty” wynalazek – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci – może być chroniony w Polsce jako wzór użytkowy. W przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy postępowanie przed Urzędem Patentowym jest uproszczone w porównaniu z patentem na wynalazek, zaś maksymalny okres ochrony wynosi 10 lat od daty zgłoszenia. Prawidłowe zgłoszenie wzoru użytkowego do ochrony w Polsce powoduje powstanie prawa pierwszeństwa, na podstawie którego można ubiegać się o ochronę patentową tego rozwiązania w innych krajach, a także przed Europejskim Urzędem Patentowym.