WAŻNE!
Monitoring patentów
Monitoring znaków towarowych

Wzór użytkowy

„Prosty” wynalazek – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci – może być chroniony w Polsce jako wzór użytkowy. W przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy postępowanie przed Urzędem Patentowym jest uproszczone w porównaniu z patentem na wynalazek, zaś maksymalny okres ochrony wynosi 10 lat od daty zgłoszenia. Prawidłowe zgłoszenie wzoru użytkowego do ochrony w Polsce powoduje powstanie prawa pierwszeństwa, na podstawie którego można ubiegać się o ochronę patentową tego rozwiązania w innych krajach, a także przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Co możemy dla Ciebie zrobić w tym zakresie:

Badanie zdolności do uzyskania ochrony wzoru użytkowego (tj. nowości i poziomu wynalazczego) – wraz z raportem i komentarzem rzecznika

Przygotowanie opisu wzory użytkowgo na podstawie materiałów oraz rysunków od Twórców

Zgłaszanie wzoru użytkowego do UPRP

Przygotowanie i złożenie odpowiedzi przed Urzędem

Wnoszenie oraz monitorowanie czasu na wniesienie opłat za ochronę

 Odnotowanie zmian w rejestrze

Złożenie wniosku o przedłużenie terminu

 Przejęcie pełnomocnictwa

Złożenie sprzeciwu

Złożenie wniosku o unieważnienie