Prawo własności przemysłowej

Co to jest Prawo własności przemysłowej?

Prawo własności przemysłowej obejmuje szereg praw związanych z ochroną wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, wzorów użytkowych, a nawet z ochroną odmian roślin. Prawo to stanowi istotną część ogólnego systemu prawa własności intelektualnej służącemu zabezpieczeniu i komercjalizacji twórczości technicznej oraz estetycznej. Przyznawane prawa własności przemysłowej mają na celu stymulowanie innowacyjności i inwestycji poprzez zapewnienie twórcom wyłączności na wykorzystanie ich dzieł. Prawa te chronione są na różnych szczeblach, poczynając od krajowego, poprzez regionalny, aż po szczebel najwyższy – międzynarodowy.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!