Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI AOMB Polaka Sp. z o.o.

Niniejszym przedstawiamy politykę prywatności, w której znajdą Państwo informację dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych. W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje, w jakim celu zbierane są dane osobowe, jakie obowiązki spoczywają na AOMB Polska Sp. z o.o. (dalej również jako: „Administrator”) jako na administratorze danych osobowych oraz jakie są Państwa uprawnienia. Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązków Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679[1] w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również jako: „Rozporządzenie 2016/679”).

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne adresowane do:

  1. Potencjalnych Klientów Administratora, będących osobami fizycznymi;
  2. Przedstawicieli potencjalnych Klientów Administratora, w tym ich pracowników, współpracowników oraz osoby dodane przez potencjalnych Klientów do korespondencji z Administratorem;
  3. Klientów Administratora będących osobami fizycznymi;
  4. Przedstawicieli Klientów Administratora, w tym ich pracowników, współpracowników oraz osoby dodane przez Klientów do korespondencji z Administratorem;
  5. Twórców poszczególnych projektów wynalazczych (np. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i projektów racjonalizatorskich);
  6. Przedstawicieli dostawców towarów lub usług dla Administratora;
  7. Dostawców towarów i usług będących osobami fizycznymi;
  8. Uczestników warsztatów, konferencji, spotkań biznesowych oraz osób, które przekazały swoje dane dla celów marketingowych;
  9. Kandydatów do pracy lub świadczenia usług na rzecz Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych;
  10. Pracowników lub stałych współpracowników Administratora świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
 Będą Państwo mogli się z nimi zapoznać poprzez kliknięcie w odpowiedni odnośnik.

   
[1] Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dn. 04.05.2016, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. “RODO”.