Zgłoszenie międzynarodowe PCT:  Klucz do Ochrony Patentowej i Globalnego Sukcesu
Zgłoszenie międzynarodowe PCT:  Klucz do Ochrony Patentowej i Globalnego Sukcesu

W dzisiejszym globalnym świecie innowatorzy szukają sposobów na ochronę swoich pomysłów i wynalazków na międzynarodowym rynku. W tym artykule przyjrzymy się zgłoszeniom, które pozwalają na ekspansję ochrony patentowej poza granice kraju, zrozumiemy, dlaczego stanowią one klucz do sukcesu w globalnej procedurze patentowej oraz jakie korzyści niosą dla wynalazców.

PCT – Jedno Zgłoszenie, Wiele Krajów

Układ o Współpracy Patentowej, znany jako PCT (ang. Patent Cooperation Treaty), stanowi międzynarodowe porozumienie kierowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO, ang. World Intellectual Property Organization). Tego typu system pozwala twórcom ubiegać się o ochronę swojego wynalazku w wielu krajach jednocześnie poprzez złożenie jednego wniosku międzynarodowego, zamiast angażowania się w czasochłonne procesy składania odrębnych zgłoszeń w krajach lub regionach. Aktualnie, system PCT obejmuje 157 państw.

źródło: WIPO

Mimo że procedura PCT usprawnia międzynarodowy proces zgłaszania patentu, sam proces ich udzielania pozostaje w kompetencji ustawodawstwa krajowego lub regionalnego oraz odpowiednich urzędów patentowych. Ten okres nazywany jest „fazą krajową”. Podczas fazy krajowej, indywidualne urzędy patentowe są odpowiedzialne za analizę zgłoszenia zgodnie z lokalnymi przepisami patentowymi oraz za decyzję w sprawie przyznania patentu.

Korzyści zgłoszenia międzynarodowego PCT

Zgłoszenie międzynarodowe PCT oferuje znaczące korzyści dla wynalazców, otwierając drzwi do globalnej ochrony patentowej i ekspansji na międzynarodowe rynki. System ten zapewnia nie tylko uproszczenie procesu, ale także pozwala na zyskanie cennego czasu. Dzięki niemu wnioskodawca może opóźnić konieczność składania oddzielnych wniosków patentowych w różnych krajach, co stwarza okres aż 30 miesięcy od daty pierwszeństwa. To czas na dokładne rozważenie, które rynki są najważniejsze dla danego wynalazku.

Kolejną kluczową korzyścią jest rozszerzona ochrona. Jak już wspomniano powyżej, zgłaszający ma możliwość uzyskania ochrony w ponad 150 krajach. To oznacza, że wynalazek staje się bardziej konkurencyjny na globalnych rynkach, otwierając drzwi do potencjalnych partnerstw i inwestycji.

Dodatkową wartością procedury PCT jest ekspercka ocena wniosku. W ramach tego procesu, międzynarodowe organy przeprowadzają dokładną analizę, co dostarcza cennych informacji zwrotnych. To pozwala zgłaszającemu na lepsze zrozumienie szans na uzyskanie patentu w różnych krajach oraz na dostosowanie swojej strategii patentowej.

Rozpatrywanie Zgłoszenia Międzynarodowego w Procedurze PCT

Procedura PCT składa się z dwóch kluczowych faz: fazy międzynarodowej oraz fazy krajowej (lub regionalnej).

Pierwszym etapem fazy międzynarodowej jest dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w odpowiednim urzędzie krajowym zgłaszającego lub bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym WIPO. W kolejnym etapie wybrany przez wnioskodawcę Międzynarodowy Organ Poszukiwań (ISA) sporządza opinię wskazującą, czy rozwiązanie wydaje się być nowe, posiada poziom wynalazczy i przemysłową stosowalność.

Międzynarodowa publikacja zgłoszenia jest kluczowym krokiem, w wyniku którego zgłoszenie staje się publiczne i dostępne dla szerokiego grona zainteresowanych. W międzynarodowej procedurze PCT można również zdecydować się na międzynarodowe badanie wstępne, które jest prowadzone przez Międzynarodowe Organy Badań Wstępnych.

Po zakończeniu fazy międzynarodowej zgłoszenie jest przekazywane do urzędów krajowych. W tej fazie, znanej jako faza krajowa lub regionalna, zgłaszający kontynuuje procedury związane z ubieganiem się o ochronę patentową na terytorium konkretnych krajów lub regionów. To moment, w którym proces staje się bardziej specyficzny dla danego terytorium i może wymagać dalszych działań, w zależności od przepisów patentowych obowiązujących na danym obszarze.

Podsumowując, zgłoszenie PCT jest istotnym narzędziem w procesie ochrony patentowej. Daje wynalazcom możliwość uzyskania ochrony w wielu krajach, zminimalizowania kosztów i skrócenia procedury. To istotne narzędzie dla firm i wynalazców, którzy dążą do globalnego rozwoju i ochrony swoich innowacji.

Zgłoszenie międzynarodowe PCT to tylko początek procesu ochrony patentowej, ale stanowi fundamentalny krok w kierunku międzynarodowej ochrony własności intelektualnej. Dla wielu wynalazców jest to niezastąpione narzędzie, które pomaga w komercjalizacji i ochronie ich innowacji na skalę światową.

Myślisz o uruchomieniu procedury PCT ?

Napisz do nas!

Autor: Patryk Niedbała