Ochrona praw własności intelektualnej w Startupach
Ochrona praw własności intelektualnej w Startupach

Od wielu lat obserwuje się dynamiczny rozwój startupów, które stają się motorem wzrostu gospodarki. Dostarczane przez startupy innowacyjne produkty wspomagają gospodarkę krajową m.in. w obliczu wyzwań i są inicjatorami innowacji.

Większość startupów korzysta z kapitału własnego. Pewna część korzysta z krajowych funduszy, z aniołów biznesu, a także z zagranicznych inwestorów. Aniołowie biznesu inwestują w dane projekty środki finansowe, wiedzę, doświadczenie i jednocześnie liczne kontakty, które wpływają na dynamikę rozwoju startupu. Duże znaczenie mają programy unijne, które umożliwiają wsparcie finansowe. Dzięki takiemu otoczeniu stworzone zostają warunki dające potencjał na rozwój i osiągnięcie sukcesu.

Kluczem do zapewnienia finansowania i współpracy stają się wartości niematerialne – prawa własności intelektualnej i know-how. Z wspólnego raportu Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)  wynika, że startupy, które mają w swoim dorobku patenty i znaki towarowe mają większe szanse na pomyślne pozyskanie finansowania. Szeroki wachlarz praw własności intelektualnej zapewnia na rynku możliwość współpracy i finansowania, zwłaszcza na początkowym etapie budowania startupu. Startupy, które orientują się i poruszają się w obszarze własności intelektualnej mogą odnotować wysoki wzrost w kolejnych latach.

Według raportu około 29% europejskich startupów złożyło wnioski o zarejestrowanie praw własności intelektualnej z różnych dziedzin przemysłu. Korzystną zachętą dla małych i rozwijających się startupów są dofinansowania w postaci funduszu Komisji Europejskiej na rzecz MŚP, funduszy zalążkowych i zniżek na opłatę za zgłoszenie i badanie w wysokości 30% w przypadku zgłoszenia europejskiego patentu a także wiele innych organizacji, które mają na celu wspomóc dane pomysły.

Liderami w zgłaszaniu praw własności intelektualnej w Europie są Finlandia (42%), Francja (42%), Austria (40%), San Marino (50%), Niemcy (40%), Włochy (39%) i Norwegia (37%). Startupy z tych krajów znacznie częściej ubiegają się o prawa własności intelektualnej. Wyniki z Polski oszacowano na podstawie około 5230 startupów – 29% startupów z Polski ubiegało się o jakiekolwiek prawo własności intelektualnej, 27% o patent a 4% o znak towarowy.

Najwięcej startupów rozwija się w trzech dziedzinach przemysłu: oprogramowania, technologii informacyjnych i usług internetowych. Najsilniejszym i prężnie rozwijającym się sektorem w ostatnim czasie jest sektor biotechnologii. Prawie połowa startupów biotechnologicznych korzysta z praw własności intelektualnej i to w przypadku patentów jak i znaków towarowych. Najczęściej wnioski o przyznanie praw własności intelektualnej pochodzą z trzech sektorów przemysłu: nauki i inżynierii, opieki zdrowotnej i produkcji. Procentowe różnice między sektorami wynikają częściowo z branży danego sektora. Większość produktów i usług może być sygnowana zarejestrowanym znakiem towarowym, ale istnieją takie sektory, których innowacje nie podlegają patentowaniu.

Mając powyższe na uwadze, należy zaznaczyć, iż prawa własności intelektualnej mogą znacząco wyróżnić jeden startup od drugiego i dają znaczną przewagę konkurencyjności i rozwoju innowacji produktowej. Prawa własności intelektualnej stanowią podstawę nowoczesnej i rozwijającej się gospodarki.

Działasz w startupie? Chcesz chronić swoje pomysły?

Napisz do nas!

Autor: Magdalena Przytocka