Walidacja patentu europejskiego – co to takiego?
Walidacja patentu europejskiego – co to takiego?

Walidacja patentu europejskiego jest czynnością na skutek której udzielony patent europejski uprawomocnia się w wybranym kraju członkowskim konwencji o patencie europejskim, a co za tym idzie patent europejski posiada ten sam skutek i podlega tym samym warunkom co patent krajowy udzielony przez odpowiedzialny organ krajowy.

Jakie czynności należy wykonać, aby dokonać skutecznej walidacji?

Skuteczne walidowanie patentu europejskiego w kraju członkowskim wiąże się z dopełnieniem formalności najczęściej w terminie do 3 miesięcy od daty publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego. Wymogi formalne różnią się od siebie w zależności od przepisów wewnętrznych danego kraju, jednak najczęściej są to:

Wniesienie odpowiednich opłat

Złożenie tłumaczenia zastrzeżeń lub całości opisu patentowego na język urzędowy danego kraju.

W niektórych krajach członkowskich istnieje wymóg walidowania patentu europejskiego wyłącznie za pośrednictwem lokalnego pełnomocnika, co oznacza, że samodzielna walidacja nie jest możliwa.

źródło: https://www.epo.org/en/about-us/foundation
Czy można dokonać walidacji patentu europejskiego jedynie w krajach członkowskich?

To w jakich krajach dokonuje się walidacji jest kwestią indywidualną, zależną od modelu biznesowego oraz przewidzianego budżetu na ochronę danej technologii.

Od 1 czerwca 2023 r. uprawnieni z patentu mają do dyspozycji alternatywę w postaci patentu europejskiego o jednolitym skutku, którego ochrona obejmuje jednocześnie 17 krajów bez konieczności walidacji. Należy jednak zauważyć, że w pozostałych krajach członkowskich nadal istnieje obowiązek walidacyjny.

Walidacja patentu europejskiego możliwa jest nie tylko w krajach będących stroną konwencji o patencie europejskim, ale także w odpowiednich krajach rozszerzeniowych i walidacyjnych, nie będących stroną konwencji, z którymi europejska organizacja patentowa podpisała odpowiednie umowy dwustronne.

Gruzja dołączyła do grona krajów walidacyjnych 15 stycznia 2024 r., a zatem od tej daty możliwe jest uzyskanie ochrony patentowej w Gruzji poprzez walidację patentu Europejskiego.

Pełna lista krajów, w których można dokonać walidacji jest opublikowana na stronie Europejskiego Urzędu Patentowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o walidacji patentu europejskiego?

Napisz do nas!

Autor: Jakub Król