Znaki towarowe i ich symbole – czyli różnica pomiędzy „erką” w kółeczku, a TM i SM.
Znaki towarowe i ich symbole – czyli różnica pomiędzy „erką” w kółeczku, a TM i SM.

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie – w jaki sposób stosować symbole wskazujące na posiadanie zarejestrowanych praw wyłącznych, aby dla innych uczestników rynku było jasne, że są oni wyłącznie uprawnieni do ich wykorzystywania w obrocie gospodarczym?

Większość przedsiębiorców kojarzy znak ® z prawami zarezerwowanymi na wyłączność i oczywiście mają tutaj racje. Niemniej są pytania, które niezmiennie pojawiają się w trakcie ustalania szczegółów rejestracji danego znaku „Czy mogę już używać ® przy swoim logo?”, „Czym jest oznaczenie TM?”, „Gdzie umiejscowić erkę?, i wiele innych. Celem poniższego wpisu będzie rozjaśnienie kwestii dot. symboli używanych w przypadku praw własności intelektualnej.

Bez wątpienia kiedy myślimy o znaku towarowym, mamy na myśli pewną indywidualną nazwę, która ma na celu odróżnienie dóbr jednego przedsiębiorcy od  oferty konkurencji. Poza swoją podstawą funkcją, znak często jest nazywany dobrem niematerialnym, a dla większości firm można nawet powiedzieć, że bywa esencją ich biznesu i podstawą ich działalności – stąd też chęć poszukiwania ochrony.

„Erka” w kółeczku – czyli najbardziej pożądany przez klientów symbol przy ich znaku towarowym 

Jedną z takich jasnych i klarownych informacji jest właśnie użycie symbolu ® przy znakach towarowych. Jest to symbol umowny, który pochodzi od słowa „registered”. Co oznacza ni mniej, ni więcej jak oznaczenie, które zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego oraz pomyślnie przeszło proces rejestracji i cieszy się pełną ochroną. Istotną kwestią jest to, że używanie ® jest zupełnie dobrowolne i każdy właściciel zarejestrowanego znaku sam może zdecydować czy chce go dodać przy swoim oznaczeniu czy też nie.

Zgodnie z art. 153 ust. 13 ustawy Prawo własności przemysłowej – Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.

Zdecydowana większość uprawnionych po rejestracji decyduje się na używanie powyższego symbolu w związku z tym, że jest to jasna informacja dla konkurencji oraz konsumentów, że znak cieszy się najmocniejszą ochroną prawną, jaka przewidziana jest dla znaków towarowych, a dokładniej prawem ochronnym na znak towarowy. W tym miejscu należy również przestrzec, że używanie symbolu ® bez przejścia procesu rejestracji (również po zgłoszeniu do właściwego Urzędu, ale jeszcze przed wydaniem decyzji przyznającej prawo wyłączne), jest działaniem niezgodnym z prawem i niesie za sobą możliwe kary grzywny.

Zgodnie z art. 308 ustawy Prawo własności przemysłowej – Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

Oznaczenia mniej formalne – czyli TM oraz SM

Kolejnymi spotykanymi dość często symbolami przy znakach towarowych jest oznaczenie oraz sm, podobnie jak w przypadku ® symbole te pochodzącą z języka angielskiego, a ich dosłownym rozwinięciem jest fraz „trade mark” oraz „service mark”. Oznaczenia ™ oraz sm pełnią również funkcje informacyjną, że dany znak jest traktowany przez właściciela jako swoiste dobro, a jakiekolwiek próby naruszenia tego znaku mogą nieść za sobą konsekwencje prawne na przykład z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy też z kodeksu cywilnego.

Istotną różnicą pomiędzy znakiem z symbolami i sm, a znakiem z symbolem ® jest to, że aby używać tych pierwszych nie ma potrzeby zgłaszać swojego oznaczenia w Urzędzie Patentowym. Można więc powiedzieć, że oznaczenia z symbolem czy sm nie są, „aż tak bardzo” chronione jak te z „erką”, a sama ochrona nie jest potwierdzona przez świadectwo ochronne wydane przez Urząd Patentowy RP. Tym samym możemy mówić tutaj jedynie o informacji „uwaga używam tego znaku i traktuje to bardzo poważnie!”

Chcesz zarejestrować swój znak towarowy?

Napisz do nas!

Autor: Piotr Przytulski