Zmiany dotyczące sporządzenia sprawozdania o stanie techniki
Zmiany dotyczące sporządzenia sprawozdania o stanie techniki

[2] Dz. U. z 2017 r. poz. 776, t.j. z dn. 13.04.2017 r. ze zm.
[3] Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303 z dn. 9.08.1991 r. ze zm.