Naruszenie własności intelektualnej odnosi się do wykorzystywania utworu poza zakresem dozwolonego użytku bez uzyskania wymaganego zezwolenia, np. w postaci licencji lub przeniesienia praw. Co ważne, naruszenie własności intelektualnej nie jest zależne od osiągnięcia korzyści majątkowych.

Jak wynika z przepisów prawa, naruszenie własności intelektualnej może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Dodatkowo, w szczególnych przypadkach naruszenia przepisu o własności intelektualnej, w grę może także wchodzić odpowiedzialność dyscyplinarna. Warto pamiętać, że własność intelektualna w Internecie również jest chroniona.

Co to jest własność intelektualna?

Jeśli nadal nie wiesz, co to jest własność intelektualna, to najwyższy czas nadrobić zaległości. Wbrew pozorom, pod pojęciem własność intelektualna nie kryje się nic skomplikowanego. To nic innego jak po prostu zbiorcze określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące niektóre dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz niektóre własności przemysłowe (patenty i znaki towarowe).

Własność intelektualna to wytwór pracy twórczej człowieka, który ze względu na swoją unikatowość i wysoką wartość rozwojową jest chroniony. Własność intelektualna odnosi się do wszystkiego, co tworzy człowiek przy użyciu swojego intelektu, a dodatkowo jest ono nowatorskie i trudne do osiągnięcia.

Własność intelektualna w sądzie

Mimo stale rozwijającej się technologii, która pozwala na tworzenie nowatorskich projektów niewiele twórców wie, jak chronić własność intelektualną. Niezależnie od tego czy naruszenie własności intelektualnej odbywa się w Internecie, czy w świecie rzeczywistym, każdy twórca ma prawo do zabezpieczenia swoich pomysłów i dokonań przed kradzieżą. W razie jakichkolwiek niezgodności z prawem, możliwa jest ochrona własności intelektualnej w sądzie.

Sądy cywilne – własność intelektualna

Pozew o naruszenie własności intelektualnej daje wnoszącemu go twórcy prawo do roszczenia o zaniechanie tego działania. Jeśli jednak doszło już do naruszenia praw, to w takim przypadku właścicielowi przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego, czyli usunięcie przez sprawcę skutków wynikających z naruszenia.

Warto pamiętać, że sądy cywilne, rozstrzygające w sprawie własności intelektualnej wydając wyrok o naruszeniu i działaniu zawinionym, jednocześnie dają twórcy możliwość na domaganie się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenie odpowiedniej sumy pieniędzy na dowolnie wybrany cel społeczny.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje pomysły będą odpowiednio chronione to najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług rzecznika patentowego – np. w AOMB.pl. Razem z nami, zapobiegniesz możliwości produkowania, sprzedaży i używania Twojego produktu, metod lub urządzeń przez osoby trzecie.

Odpowiedzialność karna – kary za naruszenie własności intelektualnej

Naruszenie własności intelektualnej w Internecie i świecie rzeczywistym niejednokrotnie opiera się na odpowiedzialności karnej. Najczęściej wymierzane kary za naruszenie własności intelektualnej są wynikami plagiatu lub naruszenia innych praw autorskich, odnoszących się do: braku informacji o autorstwie, publicznym zniekształceniu utworów lub utrudnianiu w korzystania z utworów.

Prawo autorskie i własność intelektualna są naruszane również wtedy, gdy wytwarzane, posiadane, przechowywane, wykorzystywane i reklamowane są urządzenia przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych, technicznych zabezpieczeń DRM.

Zastanawiasz się jakie obowiązują kary za naruszenie własności intelektualnej? Oczywiście jest to uzależnione od rodzaju przestępstwa. W przypadku działania nieumyślnego grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do roku. Za rozpowszechnianie utworu bez zgody, grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat. Rozpowszechnienie dzieła w celu uzyskania korzyści majątkowych, wiąże się z karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Jako twórca nowatorskich pomysłów i innowacyjnych produktów, już na samym początku powinieneś pomyśleć o odpowiedniej ochronie swojego dzieła. W AOMB.pl podpowiemy Ci jak zapobiegać możliwości produkowania, sprzedaży, a przede wszystkim używania Twojego produktu, metod i urządzeń przez niepowołane osoby trzecie.