AOMB Polska, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, UWRC oraz AIPEX European Connected, ma zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić na Galę Konkursową, na której zostaną wręczone nagrody laureatom „III Konkursu na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy”.

Gala odbędzie się już jutro, 11 grudnia 2018 r. (wtorek) w godzinach 12-14 w auli 00.142 na parterze budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
(ul. S. Banacha 2C).

Szczegóły dotyczące gali konkursowej:
Termin:
11 grudnia 2018 r. (wtorek) w godzinach 12-14,
Miejsce:
Aula 00.142 na parterze budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. S. Banacha 2C),
Program uroczystości:
12:00-13:00 część uroczysta gali (przemowy organizatorów oraz zaproszonych gości, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym),
13:00-14:00 networking połączony z poczęstunkiem.

Wyniki konkursu
Komisja Konkursowa obradowała dnia 28 listopada 2018 r. w składzie:
Dr Robert Dwiliński – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii;
Dr hab. n med. Anna Wójcicka – Prezes spółki spin-off Warsaw Genomics, Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka CeNT UW;
Dr hab. Jacek Szczytko – autor licznych zgłoszeń patentowych, koordynator przedmiotu „Od pomysłu do patentu – Trendy, nowe technologie i zarządzanie innowacjami”;
Krzysztof Gulda – Członek Zarządu UWRC Sp. z o.o.(spółki celowej Uniwersytetu Warszawskiego);
Aleksander Wasiukiewicz – broker technologii Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii;
i przyznała nagrody oraz wyróżnienia w następujących kategoriach:

Praca doktorska
Nagroda główna (5 000 zł)
Olga Bemowska – Kałabun (Wydział Biologii),
za pracę doktorską pt. „Fenotypowe i genetyczne badania zmian mikro ewolucyjnych w populacjach Geranium robertianum (Geraniaceae)”.

Wyróżnienie (2 000 zł)
Magdalena Łuniewska (Wydział Psychologii),
za pracę doktorską pt. „Rozmiar i organizacja słownika umysłowego u dzieci o typowym rozwoju językowym i u dzieci z grupy ryzyka specyficznego zaburzenia językowego SLI”.

Praca magisterska
Nagroda główna (4 000 zł)
Maciej Krajewski (Wydział Fizyki),
za pracę magisterską pt. „Production and characterization of transparent rGO and ZnO:Al electrodes for photovoltaics applications”.

Wyróżnienia (1 500 zł)
Marcelina Bednarczyk (Wydział Fizyki),
za pracę pracę magisterską pt. „Radiotoksyczność biokoniugatu znakowanego radionuklidem 223Ra względem glejakowych komórek nowotworowych oraz macierzystych komórek glejakowych”.
Piotr Krystosiak (Wydział Chemii),
za pracę magisterską pt. pracę magisterską „Nanocząstki srebra opłaszczone polistyrenem i ich zastosowanie w otrzymywaniu nanokompozytów wykazujących właściwości bakteriobójcze”.

Praca inżynierska/licencjacka:
Nagroda główna (3 000 zł)
Antoni Tkaczyk (Wydział Chemii),
za pracę dyplomową pt. „Konstrukcja prostych urządzeń do domowego wykrywania białka w moczu”.

Wyróżnienie (1 000 zł)
Antoni Belina– Brzozowski (Wydział Fizyki),
za pracę dyplomową pt. „Analiza systemu do laserowej spektroskopii wieloprzejściowej: modelowanie i eksperyment”.

Nagroda specjalna
rok darmowej preinkubacji w UWRC sp. z o.o.
Maciej Giers (Instytut Lingwistyki Stosowanej),
za pracę dyplomową pt. „Zastosowanie “prostego języka” w tekstach informacyjnych w Internecie. Propozycja wersji strony internetowej Sejmu RP w“prostym języku”.

Fundatorem nagród głównych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska, fundatorem wyróżnień jest Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego Pani prof. UW dr hab. Anna Giza – Poleszczuk, fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o.o.