Wielokrotnie słyszałeś skrót EQE, ale w dalszym ciągu nie wiesz co kryje się pod tymi trzema literami? Bez obaw, my pomożemy Ci dokładnie zrozumieć, co to jest EQE, a także jakie warunki należy spełniać, aby przystąpić do European Qualifying Examination, a następnie obronić tytuł europejskiego rzecznika patentowego.

EQE to Europejski Egzamin Kwalifikacyjny, który sprawdza wiedzę i weryfikuje umiejętności reprezentowania kandydatów w postępowaniu EPO (Europejskiego Urzędu Patentowego). Głównym celem European Qualifying Examination jest sprawdzenie czy kandydat ma wymagane umiejętności i wiedzę, aby reprezentować wnioskodawców przed EPO.

Egzamin na europejskiego rzecznika patentowego – najtrudniejszy egzamin świata?

European Qualifying Examination jest organizowany i prowadzony przez Radę Nadzorczą, Komisję Egzaminacyjną oraz Sekretariat Egzaminacyjny. Egzamin kwalifikacyjny na europejskiego rzecznika patentowego jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wymagających, profesjonalnych egzaminów.

Wszyscy kandydaci muszą wykazać się szczególną wiedzą europejskich praw patentowych, umową o współpracy patentowej (PCT), konwencją paryską, prawem odwoławczym EPO i wybranymi przepisami krajowymi. Co ważne, treść European Qualifying Examination dotyczy wyłącznie tekstów prawnych, obowiązujących w dniu 31 października roku poprzedzającego egzamin.

EQE – egzamin potwierdzający kwalifikacje europejskiego rzecznika patentowego

Egzamin EQE odbywa się tylko raz w roku i składa się z pięciu części. Każdy z kandydatów musi przejść badania wstępne, w trakcie których oceniana jest zdolność do udzielania odpowiedzi na pytania prawne i pytania dotyczące sporządzania oświadczeń. W kolejnym etapie sprawdzana jest zdolność kandydata do zgłaszania roszczeń i wstępna część europejskiego zgłoszenia patentowego. Trzeci etap EQE polega na przygotowaniu odpowiedzi na oficjalne pismo, by dalej przejść do opracowywania sprzeciwu wobec patentu europejskiego. Ostatni etap egzaminu kwalifikacyjnego na europejskiego rzecznika patentowego to uzyskanie odpowiedzi na wykonane zadania.

Zespół AOMB.pl tworzą wykwalifikowani rzecznicy patentowi zarówno z Polski, jak również z całej Europy. Każdy z naszych rzeczników patentowych pomyślnie przeszedł egzamin EQE, a nasze 10-letnie doświadczenie pomaga nam w świadczeniu najwyższej jakości usług w obszarze ochrony prawnej własności intelektualnej.