Jak wygląda egzekucja praw własności intelektualnej?

Sprawdź, jak wygląda egzekucja praw własności intelektualnej!

Egzekucja praw własności intelektualnej polega na realizacji roszczeń uprawnionego wobec naruszyciela jego wyłącznego prawa do danego dobra niematerialnego. Roszczenia te mogą być dochodzone na drodze sądowej lub polubownej (np. przez sądy domenowe lub arbitrażowe). Uprawniony w zależności od sytuacji może się ubiegać np. o zaprzestanie naruszeń i usunięcie jego skutków, wypłaty odszkodowania czy zwrotu uzyskanych korzyści. W szczególnych przypadkach roszczenia mogą także dotyczyć opublikowania oświadczenia o naruszeniach prawa własności intelektualnej oraz zniszczenia lub wydania przedmiotów służących do naruszenia.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z własnością intelektualną lub patentem?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB