Czego może żądać uprawniony z patentu, którego patent został naruszony?

Sprawdź, czego może żądać uprawniony z patentu, którego patent został naruszony!

Uprawniony z patentu może domagać się zaprzestania naruszania jego prawa. Może również żądać zapłaty odszkodowania (gdy naruszenie było zawinione) oraz zwrotu korzyści uzyskanych dzięki używaniu zarejestrowanego patentu. Uprawniony może także wnieść o podanie do publicznej wiadomości części lub całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z własnością intelektualną lub patentem?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB