Co zaliczamy do własności intelektualnej?

Sprawdź, co zaliczamy do własności intelektualnej!

Jest wiele definicji co należy rozumieć przez pojęcie „własność intelektualna”, brak jest jednak definicji ustawowej. Najczęściej własność intelektualna rozumiana jest jako dobra niematerialne związane z twórczą działalnością człowieka. Mogą to być m.in. utwory w rozumieniu prawa autorskiego, wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne objęte prawem ochronnym. Do własności intelektualnej można zaliczać także know-how i tajemnice przedsiębiorstwa chronione ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, np. nieujawnione informacje techniczne, handlowe lub organizacyjne mające wartość gospodarczą.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z własnością intelektualną lub patentem?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB