Co podlega ochronie własności intelektualnej?

Sprawdź, co podlega ochronie własności intelektualnej!

Ochronie własności intelektualnej podlegają dobra niematerialne spełniające określone warunki wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Są one różne dla różnych rodzajów praw własności intelektualnej, np. za utwór w rozumieniu prawa autorskiego uznawany jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. W odniesieniu do praw własności przemysłowej warunkami takimi mogą być zaś spełnianie wymogów – w przypadku patentów – nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowej stosowalności, – w przypadku znaków towarowych – posiadanie zdolności odróżniającej, – w odniesieniu do wzorów przemysłowych – nowość i indywidualnych charakter. W przypadku know-how lub tajemnicy przedsiębiorstwa tymi warunkami może być poufność i wartości gospodarcza.

Ochrony własności intelektualnej mogą zostać objęte ponadto np. oprogramowanie, bazy danych, struktura fizyczna i funkcjonalna układu scalonego czy nowe odmiany roślin uprawnych.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z własnością intelektualną lub patentem?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB