Co grozi za naruszenie znaku towarowego?

Sprawdź, co grozi za naruszenie znaku towarowego!

Naruszenie znaku towarowego polega – w dużym uproszczeniu – na nieuprawnionym używaniu znaku identycznego lub podobnego do chronionego znaku towarowego w zakresie towarów lub usług objętych prawem ochronnym, lub do nich podobnych. Naruszenie znaku towarowego może być popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie i może skutkować odpowiedzialnością cywilną, polegającą na obowiązku zaprzestania naruszenia, usunięcia jego skutków, zadośćuczynienia, zwrotu korzyści lub zapłaty odszkodowania. Oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym w określonych przypadkach lub dokonywanie obrotu towarami oznaczonymi takim znakiem, może być również zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z własnością intelektualną lub patentem?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB