Jakie są rodzaje licencji na wynalazek?

Sprawdź, jakie są rodzaje licencji na wynalazek!

  • Licencja pełna daje prawo do nieograniczonego korzystania z wynalazku w takim samym zakresie co licencjodawca.
  • Licencja ograniczona wskazuje konkretne obszary, w jakich może być używany patent.
  • Licencja wyłączna wyklucza możliwość udzielenia licencji innym licencjobiorcom.
  • Licencja niewyłączna umożliwia korzystanie z wynalazku więcej niż jednemu licencjobiorcy w tym samym czasie.
  • Licencja otwarta polega na tym, że licencjodawca jest gotowy udzielać innym podmiotom prawa do używania wynalazku. Informacja o tym musi zostać przekazana w formie oświadczenia do Urzędu Patentowego.
  • Licencja przymusowa daje prawo Urzędowi Patentowemu do udzielenia zgody na korzystanie z wynalazku innym osobom, jeśli zachodzą ku temu ustawowe przesłanki.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z wzorem przemysłowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB