Jak uzyskać licencję na znak towarowy i patent?

Sprawdź, jak uzyskać licencję na znak towarowy i patent!

Żeby zyskać prawo do posługiwania się cudzym znakiem towarowym lub patentem, należy – co do zasady – zawrzeć z właścicielem znaku i/lub patentu umowę licencyjną. Umowa licencji dla swojej skuteczności musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W treści dokumentu najczęściej znajdują się m.in. szczegółowe informacje dotyczące obszaru korzystania z upoważnienia oraz związanych z tym opłat. Zaleca się także, aby dokonać zgłoszenia licencji w Urzędzie Patentowym, choć nie jest to obowiązkowe. Ułatwi to jednak drogę dochodzenia swoich roszczeń w razie naruszeń ze strony licencjobiorcy lub licencjodawcy.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z wzorem przemysłowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB