Czym różni się umowa licencyjna na korzystanie z wynalazku od umowy sublicencyjnej na korzystanie z wynalazku?

Sprawdź, czym różni się umowa licencyjna na korzystanie z wynalazku od umowy sublicencyjnej na korzystanie z wynalazku!

Umowa licencyjna upoważnia inne osoby do korzystania z wynalazku w określonym zakresie. Upoważniony z licencji patentowej nie może natomiast udzielić jej dalej bez zgody uprawnionego do patentu. Sublicencyjna umowa na korzystanie z wynalazku polega na udzieleniu uprawnienia do korzystania patentu na kolejne osoby, jednak musi o tym zostać powiadomiony uprawniony z patentu i wyrazić na to zgodę. Bez tego umowa zostaje objęta sankcją bezskuteczności zawieszonej (gdy została zawarta bez zgody licencjodawcy) albo jest nieważna (jeżeli została zawarta pomimo wyraźnej odmowy wyrażenia zgody przez licencjodawcę).

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z wzorem przemysłowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB