Czym jest licencja przymusowa na wynalazek?

Sprawdź, czym jest licencja przymusowa na wynalazek!

W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy może udzielić licencji na wynalazek innym podmiotom, niezależnie od uprawnionego do prawa ochronnego. Taką możliwość dopuszcza się w przypadku, gdy patent jest nadużywany lub używanie wynalazku jest niezbędne do działań obronnych państwa, usunięcia stanu zagrożenia czy ochrony życia ludzkiego i środowiska naturalnego. Licencja przymusowa jest również w przypadku, gdy uprawniony z patentu uniemożliwia zaspokajanie potrzeb rynku poprzez odmowę zawarcia umowy licencyjnej.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z wzorem przemysłowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB