Dział Patenty – materia nieożywiona

Alicja Zaprzalska

Imię i nazwisko: Alicja Zaprzalska

Stanowisko: Europejski rzecznik patentowy

Dział: Patenty – materia nieożywiona

Nr telefonu: +48 12 311 0777

Adres mail: alicja.zaprzalska@aomb.pl

Website:

Pracuje w AOMB od

2019

Oddział AOMB

Kraków

Zadania w AOMB

Przygotowywanie opisów zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych;
prowadzenie postępowań przed Europejskim Urzędem Patentowym;
wykonywanie badań patentowych i przygotowywanie raportów z poszukiwań

Wykształcenie

2023 - Europejski rzecznik patentowy (EQE)
2021 – Rozpoczęcie aplikacji rzecznikowskiej w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych
2020 – Magister chemii, specjalizacja kataliza przemysłowa i adsorbenty na Uniwersytecie Jagiellońskim
2018 – Licencjat zaawansowanych materiałów i nanotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

O sobie

Czas wolny poświęcam na podróże oraz czytanie książek, zwłaszcza łączących archeologię i astronomię. Najbardziej jednak odpoczywam kiedy rysuję.