Otwierają się drzwi do<br>rewolucyjnych rozwiązań<br>technologicznych
Otwierają się drzwi do
rewolucyjnych rozwiązań
technologicznych

Rozwinięcie tego zagadnienia można znaleźć w najnowszym numerze tygodnika Kancelarie RP, gdzie znajdziecie artykuł naszej aplikantki rzecznikowskiej – Alicji Zaprzalskiej

Zainteresowanie świata przemysłu inżynierią kwantową będzie stanowić nowe wyzwanie dla rzeczników patentowych oraz ekspertów urzędów patentowych.

Zgodnie z obecną wiedzą, świat składa się atomów, a te z elektronów, protonów oraz neutronów. Światem tych cząstek rządzi mechanika kwantowa. Ta piękna, choć godząca w intuicję, teoria stała się chlebem powszednim nie tylko fizyków, ale na porządku dziennym używana jest także przez chemików, informatyków czy inżynierów materiałowych. Obecnie znajdujemy się w przededniu rewolucji kwantowej, jaką mogą dostarczyć komputery kwantowe i materiały nadprzewodzące.

Prąd w nieskończoność

Nadprzewodniki są materiałami posiadającymi zdolność przewodzenia prądu bez oporu. To oznacza, że raz zadany prąd będzie płynął w nadprzewodniku w nieskończoność!. Klasyczne nadprzewodniki wykazują taką właściwość jedynie w temperaturach bliskich zera bezwzględnego, dlatego wszelkie urządzenia je wykorzystujące – takie jak urządzenia pomiarowe czy aparatura medyczna – wymagają ciągłego chłodzenia przy pomocy płynów kriogenicznych. Jest to rzecz jasna skomplikowane i kosztowne. Czy istnieją zatem takie materiały, które są nadprzewodnikami w temperaturze pokojowej? Odpowiedź jest zasadniczo pozytywna, jednak sprawa nie jest aż tak prosta. Stosunkowo niedawno w czasopiśmie naukowym „Nature” pojawiła się informacja o nadprzewodniku wysokotemperaturowym wytworzonym na bazie węgla i siarki. Niestety, materiał syntezowany był z fazy gazowej pod ekstremalnie wysokim ciśnieniem (rzędu GPa), co w tym momencie wyklucza jego zastosowanie.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/Artykul_Kancelarie-RP.pdf