EUIPO zanotowało rekord zgłoszeń znaków towarowych w pierwszym półroczu 2021 roku.
EUIPO zanotowało rekord zgłoszeń znaków towarowych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Pandemia Covid-19 ukształtowała sposób funkcjonowania i kondycję rynków na całym świecie. Pojawienie się zjawiska, które posiada tak znaczący wpływ na gospodarkę w skali globalnej wydaje się zdarzeniem precedensowym. Prawdopodobnie nie istnieje branża, która nie musiałaby radzić sobie ze skutkami pandemii. Jej wpływ na funkcjonowanie niektórych sektorów rynku jest bardziej widoczne dla przeciętnego odbiory, dla innych pozostaje widoczne dopiero w statystykach. Branża IP również stanęła przed niemałym wyzwaniem, ponieważ równiej jej powodzenie zależy od kondycji gospodarki. Ponieważ jednak z definicji jest to branża innowacyjna, tak i w tym przypadku stworzyła miejsce dla nowych pomysłów, otwarcia się na nowe obszary działań, wychodząc naprzeciw tej szczególnej sytuacji. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikowało raport ukazujący przyrost zgłoszeń znaków towarowych w pierwszym półroczu br.

Źródło: EUIPO

W pierwszej połowie 2021 roku EUIPO odnotowało rekordową liczbę wszystkich zgłoszeń znaków towarowych w liczbie 101 021. Jest to wynik o 24 % wyższy niż miało to miejsce w roku 2020. Prezentowany wynik ukazuje, że po trudnym czasie, który rozpoczął się w ubiegłym roku, reakcja IP była adekwatna. Istniały uzasadnione obawy, że branże usługowe, których produkt jest nienamacalny, umysłowy, mogą podczas pandemii ucierpieć. Tendencja zaprezentowana przez EUIPO ukazuje obraz świadomego konsumenta, poszukującego rozwiązań dopasowanych do zaistniałej sytuacji. Odnotowano ogólny wzrost popytu na zgłaszanie znaków towarowych obejmujących urządzenia do przetwarzania danych i komputery, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz usługi i badania naukowe i technologiczne. najprawdopodobniej spowodowany uzgodnionymi globalnymi wysiłkami w celu odpowiedniego zaspokojenia zmieniających się potrzeb konsumentów i organów służby zdrowia w czasie pandemii COVID-19.

Wykaz zgłaszanych znaków towarowych ze względu na rodzaj.
Źródło: EUIPO

Przy tak utrzymującej się tendencji wzrostu zgłoszeń EUTM, będzie on w 2021 roku o 20 % wyższy niż założenia prognostyków.

Głównym celem i dążeniem EUIPO jest utrzymanie wzrostu, przy jednoczesnym ciągłym ulepszaniu jakości i terminowości usług. Przykładem tych dążeń jest fakt, że w pierwszych sześciu miesiącach roku Urząd zbadał 103 000 znaków towarowych (o 27 % więcej niż w ubiegłym roku).

W czasach pandemicznych niezwykle miło jest informować o nowym rekordzie, który nie ma związku z liczbą zakażeń. Przyglądając się jednak dziedzinom, w których dokonuje się wzrost, w obrębie zgłoszeń znaków towarowych, unaocznia się, że związek z samą pandemią jest bardzo ścisły.

Autor: Agnieszka Sobieska / Aplikantka rzecznikowska