Wzrost opłat w Europejskim Urzędzie Patentowym
Wzrost opłat w Europejskim Urzędzie Patentowym

Europejski Urząd Patentowy wprowadza podwyżki opłat urzędowych, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023r. Podwyżki te obejmują większość opłat i typowo wahają się między 4% a 6%.

Opłaty, które notują największy wzrost to np. examination fee, które wzrasta z 1750 EUR do 1840 EUR.  Wzrastają również opłaty za odnowienie ochrony. W tym przypadku np. opłata za 3 rok wyniesie 530 EUR (obecnie jest to 505 EUR).

W związku z podwyżkami, zachęcamy do wnoszenia pewnych opłat wcześniej, o ile to możliwe. Opłaty roczne można wnosić najwcześniej 3 miesiące przed ich terminem. Wcześniej można również uiszczać opłaty urzędowe należne przy składaniu zgłoszenia europejskiego (filing, search, examination i designation fee). Do opłat wniesionych przed 1 kwietnia 2023r. stosuje się obecne (niższe) stawki.

Z pełnym zestawieniem podwyżek można zapoznać się tutaj!

W razie wątpliwości, czy Państwa opłaty mogą być wniesione wcześniej – zachęcamy do kontaktu!

Napisz do nas!