Wyjście z koronakryzysu pod kątem własności intelektualnej
Wyjście z koronakryzysu pod kątem własności intelektualnej

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w najnowszym numerze Magazynu My Company, gdzie znajdziecie artykuł naszej aplikantki rzecznikowskiej – Barbary Stencel.

Pandemia COVID-19, która od marca 2020 r. ogarnęła większość krajów europejskich, przyczyniła się do powstania tzw. koronakryzysu, który dotknął wiele gałęzi gospodarki, w tym również tę związaną z ochroną własności intelektualnej.

Pomimo że na pierwszy rzut oka opublikowane przez Europejski Urząd Patentowy dla 2020 r. dane wskazują na stabilny rok dla zgłoszeń patentowych (spadek o zaledwie o 0,7 proc. w stosunku do 2019 r.), przy bliższej analizie widać, że na ten wynik wpłynęły zgłoszenia wynalazków medycznych – nowe technologie w medycynie +2,6 proc., farmaceutyki +10,2 proc., biotechnologia +6,3 proc. Wzrost zaobserwowano także w niektórych działach chemii, takich jak chemia spożywcza (+3,9 proc.), chemia makromolekularna i polimery (+2,9 proc.). Jednak dla pozostałych działów chemii odnotowano spadki wynoszące nawet do -18,4 proc. (mikro- i nanotechnologia).Ogólną tendencję wzrostową (+1,2 proc.) zaobserwowano dla inżynierii elektrycznej, w której najwięcej zgłoszeń patentowych dokonano dla półprzewodników (+7,1 proc.). Z kolei dla inżynierii mechanicznej odnotowano średni spadek wynoszący -6,5 proc.


Biorąc pod uwagę pandemię, trendy te nie są zaskakujące – wzrost dla branży medycznej oraz ogólny spadek w dziedzinie inżynierii, który wynika zapewne z przesunięcia środków przeznaczonych na badania i rozwój na utrzymanie działania spółek lub z ograniczenia wydatków na ochronę własności intelektualnej. Dane dla 2021 r. mogą przynieść rozwiązanie tych wątpliwości i pokażą czy trend ten ulega zmianom.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/MC_.png