Blockchain technologią przyszłości
Blockchain technologią przyszłości

Rozwinięcie tego zagadnienia można znaleźć w najnowszym numerze tygodnika Kancelarie RP, gdzie znajdziecie artykuł naszego aplikanta rzecznikowskiego – Mateusza Prządki.

Łańcuch bloków ma zastosowanie m.in. w dziedzinie własności intelektualnej. Uniemożliwia to edycję raz już
wprowadzonych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

W ostatnich latach na rynku pojawiła się rewolucyjna technologia tzw. blockchain, która znajduje zastosowanie niemal w każdej gałęzi gospodarki i może mieć znaczący wpływ na rozwój i jej dalsze losy w ujęciu światowym. Czym zatem jest i jak działa blockchain? Coraz częściej słyszymy słowo „blockchain”. Jednak mało kto wie, co tak naprawdę kryje się pod tym terminem. Aby zrozumieć technologię blockchain, najpierw musimy sobie przypomnieć, jak działa dzisiejszy świat i co jest podstawą funkcjonowania instytucji.

Zaufanie to podstawa
Obecny świat działa w oparciu o zaufanie, bez którego niemożliwe byłoby funkcjonowanie ludzkości. Każda interakcja człowieka z instytucją bądź człowieka z człowiekiem opiera się na zaufaniu, np. gdy pożyczamy pieniądze bądź je wpłacamy, jak i w momencie, gdy oddajemy dzieci pod opiekę wychowawców.
Czym jest owo zaufanie? W przypadku interakcji z instytucją jest to wiara w to, że nasza umowa, czyli transakcja, pozostanie stała i niezmienna(niezmieniona), zgodnie z treścią i czasem jej zawarcia. Na co dzień nie zastanawiamy się, w jaki sposób instytucja zapewni bezpieczeństwo naszej transakcji, jesteśmy bowiem przekonani, że zrobi to w sposób rzetelny. Jeżeli jednak spojrzymy na to głębiej, działające przedsiębiorstwo musi zapewnić nienaruszalność i wiarygodność milionom takich transakcji. Aby tego dokonać, wykorzystywane są ogromne zasoby przestrzeni zarówno dyskowych, jak i pokłady intelektualne ludzi zarządzającymi tymi danymi oraz regulacje prawne gwarantujące i zapewniające niezmienność i transparentność zawartych umów. Zatem bezsprzeczne jest, iż do sprawnego funkcjonowania prężnego przedsiębiorstwa potrzeba potężnych zasobów intelektualnych i finansowych.

Nadchodzą zmiany
Technologia blockchain rewolucjonizuje przedstawiony sposób działania przedsiębiorstw i w niedługim czasie może całkowicie zmienić funkcjonowanie światowej gospodarki.
Na pierwszy rzut oka to stwierdzenie może wydawać się przesadą, ale wiele składowych systemu może nagle przestać działać. Maszyny przechowujące dane mogą ulec awarii, ludzie pracujący w instytucjach mogą zostać skorumpowani. Co więcej, osoby zasiadające w rządach światowych mogą wywierać ogromny wpływ na funkcjonowanie np. systemów finansowych. Czy w obliczu tego nasze informacje, a zwłaszcza pieniądze, są bezpieczne? Dziś nie potrafimy precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ale w niedalekiej przyszłości sytuacja może się zmienić dzięki technologii blockchain.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/blockchain.png