WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA<br>– CO SIĘ ZMIENIŁO,<br>CO SIĘ ZMIENI
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
– CO SIĘ ZMIENIŁO,
CO SIĘ ZMIENI

Rozwinięcie tego zagadnienia można znaleźć w najnowszym numerze miesięcznika My Company, gdzie znajdziecie artykuł naszej rzeczniczki patentowej– Małgorzaty Dominiak.

Rok 2021 obfitował w zmiany dotyczące własności przemysłowej wymuszane przez pandemię. W tym roku po raz pierwszy w historii kandydaci na europejskich rzeczników patentowych zdawali egzaminy kwalifikacyjne w formule online pod czujnym okiem 80 obserwatorów, monitorujących przebieg egzaminu. Europejski Urząd Patentowy (EPO) przedłużył pilotażowy projekt przeprowadzania rozpraw online aż do końca stycznia 2022 r. Wideokonferencje są również możliwe w postępowaniu zgłoszeniowym.

Dzięki tym działaniom funkcjonowanie urzędu nie jest utrudnione, a jednoczenie zgłaszający i uprawnieni z patentów mają możliwość uczestnictwa w rozprawach bez konieczności podróżowania. Z kolei EUIPO promowało swój program dotacyjny dla sektora MSP, mający na celu wsparcie finansowe w postaci zwrotu 50 proc. kosztów zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W efekcie już w pierwszym półroczu 2021 r. zanotowano przyrost zgłoszeń znaków towarowych aż o 24 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym!

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/PRAWO-I-PODATKI-MCP-12-2021.pdf