Transparentne rynki cyfrowe – sugestie Parlamentu Europejskiego
Transparentne rynki cyfrowe – sugestie Parlamentu Europejskiego

Rozwinięcie tego zagadnienia można znaleźć na stronie Rzeczpospolitej, gdzie znajdziecie artykuł naszej rzeczniczki patentowej – Adrianny Zięcik

15 grudnia 2021 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act) – „DMA”.

DMA wprowadza nowe zasady dla niektórych dużych platform internetowych, działających jako „strażnicy dostępu” (gatekeepers) na rynkach cyfrowych, kontrolujących dostęp do informacji i usługi, ujmując pod tym hasłem podmioty o silnej pozycji gospodarczej i mającej istotny wpływ na rynek wewnętrzny UE wyszukiwarki internetowe, sieci społecznościowe, usługi reklamowe online, przetwarzanie treści w chmurze, usługi udostępniania wideo, usługi przesyłania wiadomości, systemy operacyjne i usługi pośrednictwa internetowego w sektorze cyfrowym. Regulacja ma na celu zapobieganie narzucaniu przedsiębiorstwom i konsumentom przez duże platformy nieuczciwych warunków oraz zapewnienie transparentności usług cyfrowych.

Próg ilościowy dla firmy podlegającej DMA wynosi 8 miliardów Euro w rocznych obrotach w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), a kapitalizacja rynkowa 80 miliardów Euro. Ponadto, aby podlegać DMA, firmy muszą świadczyć podstawową usługę platformy w co najmniej trzech krajach UE i mieć co najmniej 45 milionów użytkowników końcowych miesięcznie, a także ponad 10 tysięcy użytkowników biznesowych.

Najnowszy tekst ustawy DMA zawiera dodatkowe wymogi dotyczące wykorzystania danych w reklamach ukierunkowanych lub mikro-ukierunkowanych oraz interoperacyjności usług. W szczególności, „strażnik dostępu” dla własnych celów handlowych i umieszczania reklamy osób trzecich we własnych usługach musi się powstrzymać od łączenia danych osobowych w celu dostarczania reklam ukierunkowanych lub mikro-ukierunkowanych, za wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje jasna, wyraźna, odnowiona i świadoma zgoda podmiotu, którego dane są przetwarzane. 

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://www.rp.pl/prawo-w-firmie/art19243761-transparentne-rynki-cyfrowe-sugestie-parlamentu-europejskiego