Rozszerzenie i uporządkowanie regulacji w zakresie ochrony praw własności przemysłowej
Rozszerzenie i uporządkowanie regulacji w zakresie ochrony praw własności przemysłowej
Celem złożenia wniosku o udzielenie informacji jest natomiast pozyskanie wiedzy o pochodzeniu towarów i usług naruszających prawo, kanałach ich dystrybucji oraz identyfikacji osób zaangażowanych w naruszenie. Umożliwi to m.in. określenie skali naruszenia praw uprawnionego. Istotną różnicą w stosunku do postępowania w przedmiocie zabezpieczenia dowodów jest brak obowiązku uprawdopodobnienia roszczenia. Wystarczy jedynie, że wnioskodawca wykaże wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie jego praw. Zmiana w zakresie roszczenia informacyjnego stanowi ponadto wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. wydanego w sprawie o sygnaturze akt SK 19/16.


[1] Wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej.

[2] Dz. U. z 2017 r. poz. 776, t.j. z dn. 13.04.2017 r. ze zm.
[3] Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, t.j. z dn. 05.08.2019 r. ze zm.