Podrabiane decyzje urzędów patentowych
Podrabiane decyzje urzędów patentowych

Każdy na pewno słyszał o metodzie wyłudzeń „na wnuczka”, która okazała się być dobrym sposobem na seniorów. Tym razem prawdziwą plagą okazała się metoda wyłudzeń „na eksperta Urzędu Patentowego”, która skierowana jest w przyszłych posiadaczy praw wyłącznych dot. własności Intelektualnej. Oszuści działają coraz sprawniej i z większą finezją, aby wprowadzić wnioskodawców Urzędu Patentowego w błąd i wyłudzić pieniądze.

Urząd Patentowy raportuję, że w 2021 r. mieliśmy do czynienia z 227 próbami wyłudzenia, które zostały zarejestrowane, w bieżącym roku ta liczba osiągnęła już 153 próby. Niemniej, ta ilość to najprawdopodobniej wierzchołek góry lodowej.

Oszuści stali się coraz bardziej niebezpieczni poprzez znakomite podrabianie decyzji, które do złudzenia przypominają te prawdziwe. Zaczęli oni także używać prawdziwych imion i nazwisk osób zatrudnionych jako ekspertów w urzędzie patentowym, wszystko to oprawione logiem Urzędu Patentowego wraz ze znakami wodnymi oraz godłem. Najczęściej w piśmie znajduję się informacja, że znak towarowych został zarejestrowany i teraz aby prawo było w mocy zgłaszający musi przelać odpowiednią kwotę (najczęściej w EUR) na konto Europejskiego Urzędu Patentowego.

Co istotne należy pamiętać o tym, żeby zawsze przed zapłatą weryfikować czy dane pismo, które otrzymaliśmy nie jest próbą wyłudzenia. Najlepiej jest to sprawdzić poprzez zweryfikowanie poprawności numeru konta, numery kont są zawsze łatwo dostępne na stronach UPRP czy też EUIPO. Jeśli, w naszym odczuciu decyzja może stanowić próbę wyłudzenia, można przesłać ją do UPRP czy EUIPO, z prośbą o weryfikację.

W przypadku korzystania z usług rzecznika patentowego, zgłaszający nigdy nie będzie otrzymywał bezpośrednio żadnej korespondencji z Urzędu Patentowego, wszystkie decyzję zostaną przesłane właśnie do rzecznika patentowego, który pełni rolę pełnomocnika swojego klienta. Dlatego jeśli korzystasz z usług rzecznika i otrzymałeś podejrzane pismo skontaktuj się z nim.

Przykłady podrobionych decyzji można znaleźć na stronie UPRP lub na stronie EUIPO. Urząd Europejski dodatkowo prowadzi spis firm, które rozsyłają faktury wprowadzające w błąd.