Homo Rzecznikus – czy zawód rzecznika patentowego może być dla mnie?
Homo Rzecznikus – czy zawód rzecznika patentowego może być dla mnie?

Czy żeby zostać rzecznikiem patentowym trzeba studiować prawo? Co robią absolwenci Politechniki Warszawskiej w kancelarii patentowej? Dlaczego warto wejść na ścieżkę rzecznikowską, skoro zaledwie 909 osób w Polsce wykonuje ten zawód?

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w mojej rozmowie z Oskarem i Mateuszem, absolwentami Politechniki Warszawskiej, pracownikami kancelarii patentowej AOMB Polska i członkami zespołu, w którym ponad 60% osób stanowią absolwenci i studenci PW.

Oskar Gińko, Polski i europejski rzecznik patentowy
Absolwent Wydziału Mechatroniki PW

Oskar, jak to się stało, że zostałeś rzecznikiem patentowym? Jaka była twoja ścieżka rozwoju?

To był przypadek. Z pewnością nie było tak, że od dziecka chciałem być rzecznikiem patentowym – w ogóle nie wiedziałem, że jest taki zawód! W moim przypadku na tę ścieżkę zawodową skierowała mnie koleżanka ze studiów, która w rozmowie przy okazji wspomniała, że w kancelarii, w której pracuje, szukają ludzi technicznych. W tamtym czasie chciałem zmienić pracę i stwierdziłem, że czemu nie spróbować – jak mi się nie spodoba, to najwyżej się zwolnię i pójdę gdzie indziej. A fakt, że zajmuję się tym już siódmy rok, o czymś mówi.

Na początku zacząłem od stanowiska asystenta rzecznika patentowego, gdzie powoli wdrażałem się w typowe obowiązki. Potem zdałem egzamin wstępny na aplikację rzecznikowską i po trzech latach, w 2020 r., podszedłem do krajowych egzaminów zawodowych. Równolegle też szkoliłem się na potrzeby egzaminów na europejskiego rzecznika patentowego i od 2021 r. jestem wpisany na listę pełnomocników mogących występować przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Co najbardziej lubisz w pracy rzecznika? Jakie możliwości stwarza ten zawód?

W tej pracy nie da się nudzić. Raz można zająć się silnikiem rakietowym, innym razem maszyną rolniczą, żeby następnie przejść do rozwiązań informatycznych. Przy typowej pracy inżynierskiej, typu projektowanie, wdrażanie do produkcji itd., często miałem dość projektu, nad którym siedziałem po pół roku czy dłużej. Tutaj ten problem nie występuje i na znudzenie materiałem trudno jest narzekać. Praca ta też pozwala być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami techniki – jedynym problemem jest to, że nie można o tym mówić przez długi czas, jednak satysfakcja pozostaje!

Mateusz Prządka, Specjalista ds. patentowych/Aplikant rzecznikowski
Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej PW

Mateusz, czym zajmujesz się jako specjalista ds. patentowych w kancelarii patentowej AOMB Polska? Czy w swojej pracy wykorzystujesz wiedzę zdobytą w trakcie studiów na Politechnice Warszawskiej?

Jako specjalista ds. patentowych zajmuję się m. in. prowadzeniem badań zdolności i czystości patentowej oraz wykonywaniem raportów z przeprowadzonych badań. Ponadto, pod nadzorem rzecznika zajmuję się pisaniem zgłoszeń patentowych, pism do Urzędu Patentowego oraz wykonywaniem tłumaczeń do walidacji patentów europejskich.

W swojej pracy w wielu aspektach wykorzystuję wiedzę nabytą na Politechnice Warszawskiej – począwszy od wiedzy ogólnej technicznej, jak np. rysunek techniczny, znajomość działania podstawowych urządzeń, po wiedzę specjalistyczną z mojej dziedziny – Inżynierii Materiałowej. Mało tego, ja nie tylko wykorzystuję wiedzę zdobytą na studiach. Ja wciąż na nowo zdobywam nową wiedzę techniczną, stykając się z innowacyjnymi tematami z różnych dziedzin techniki i przemysłu, dzięki czemu mam możliwość nieustannego rozwoju i pogłębiania swojej wiedzy.

Co to znaczy, że jesteś również aplikantem rzecznikowskim?

Aby zostać aplikantem rzecznikowskim, pierwszym etapem jest zdanie egzaminu konkursowego, który odbywa się raz w roku. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i złożeniu ślubowania, rozpoczyna się okres trzyletniej aplikacji – 6 semestrów. Każdy semestr składa się z pięciu weekendowych zjazdów, na których zdobywamy wiedzę i praktykę konieczną do właściwego wykonywania zawodu rzecznika patentowego. W tym czasie zapoznajemy się z przepisami obowiązującego w Polsce prawa patentowego, zadaniami rzecznika patentowego oraz wykonujemy zadania praktyczne, jak pisanie zgłoszeń patentowych czy opinii prawnych. Należy podkreślić, ze aplikacja rzecznikowska nie jest aplikacją stricte prawniczą – mogą na nią się dostać zarówno prawnicy, jak i inżynierowie. Odbywanie aplikacji nie koliduje z pracą w kancelarii, czy w jakiejkolwiek innej firmie.

Zachęcamy do zapoznania się z całą rozmową na stronie Biura Karier Politechniki Warszawskiej.