Naruszenie patentów w Rosji bez odszkodowania
Naruszenie patentów w Rosji bez odszkodowania

Wojna na Ukrainie wpływa na wiele dziedzin gospodarki i na sposoby funkcjonowania Państw. Jej wpływ jest widoczny także w dziedzinie własności przemysłowej. 6 marca 2022 r. Przewodniczący Rządu Federacji Rosyjskiej podpisał dekret nr 299, w którym zarządzono zmiany w metodologii ustalania kwoty odszkodowania wypłacanego uprawnionemu z patentu w przypadku naruszeń jego wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych.

Zakres zmiany dotyczy właścicieli patentów związanych z państwami, które znalazły się na liście państw i terytoriów nieprzyjaznych Rosji. Pierwotnie znajdowały się tam tylko Stany Zjednoczone i Czechy, ale od marca 2022 lista znacząco się powiększyła o m.in. Unię Europejską, Wielką Brytanię, Szwajcarię i Tajwan.

Dekret stanowi, że od dnia oficjalnej publikacji, kwota odszkodowania wypłacanego uprawnionemu będzie wynosiła 0% rzeczywistego dochodu uzyskanego z obrotu towarów lub usług naruszyciela.

W związku z powyższym, jeśli wynalazek, wzór przemysłowy lub wzór użytkowy uzyskał ochronę w Rosji, ale uprawnionym jest podmiot zagraniczny, którego kraj znajduje się na wyżej wymienionej liście, może on być używany na terytorium Rosji, a wnoszenie spraw do sądu o zakaz używania będzie kończyło się brakiem finansowego odszkodowania.

Rosyjskie prawo, jak wiele innych regulacji ustawodawczych, przewiduje, że w sytuacjach nadzwyczajnych, związanych z obronnością i bezpieczeństwem kraju, życiem czy zdrowiem obywateli, rząd może zezwolić na przymusową licencję patentu, ale za odpowiednią rekompensatę. Obecny dekret stanowi, iż rekompensata wynosi 0%, czyli nie będzie wypłacana.

Federacja Rosyjska używa własności intelektualnej jako swoistej broni na sankcje. Tylko podmioty z USA posiadają około 23 tysięcy praw wyłącznych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dekret ten niewątpliwie wpisuje się w reakcję na sankcje krajów uprzemysłowionych, które inwestowały w zakłady przemysłowe oraz przenosiły na rynek rosyjski rozwiązania technologiczne umożliwiające nie tylko normalne funkcjonowanie, ale stanowiły realny wkład w gospodarkę Rosji. Szczególnie brak nowoczesnych technologii może odbić się niekorzystnie na kluczowe sektory gospodarki rosyjskiej tj. przemysłu wydobywczego, metalurgicznego czy zbrojeniowego.

Pojawia się pytanie o wiarygodność Rosji jako partnera do przyszłych działań i o to, jak w rzeczywistości zapisy dekretu będą wykorzystywane. Nowe prawo spowoduje niechęć inwestorów dla przyszłych działań inwestycyjnych. Na pewno to postępowanie wpisuje się w szerszą strategię Federacji Rosyjskiej, w której dyskutuje się o możliwej nacjonalizacji zakładów produkcyjnych, których inwestorzy zdecydowali się na opuszczenie jej terytorium, jako reakcję na rozpętanie wojny.