Już po raz trzeci kancelaria AOMB Polska wraz z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii UW pragnie zaprosić do wzięcia udziału w konkursie na pracę dyplomową posiadającą największy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych o najwyższych potencjale komercjalizacyjnym lub wdrożeniowym. Planowanym efektem jest popularyzacja tematyki komercjalizacyjnej wśród studentów oraz zachęcenie studentów do opracowywania ambitnych rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym.Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: internetowym Uniwersytetu Warszawskiego.
Plakat konkursu znajduje się pod artykułem.

Zapraszamy