Zastanawiasz się, czym jest wspólnotowy znak towarowy i jakie prawa i obowiązki przysługują Ci, z samego faktu jego posiadania? CTM ma jednolity charakter, czyli taki sam skutek prawny w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że właścicielowi znaku wystarczy jedynie jedna rejestracja oznaczenia, by zyskać monopol na jego używanie w 28 państwach.

Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego daje właścicielowi możliwość zakazania każdej innej osobie używania w celach komercyjnych oznaczenia, które jest identyczne lub podobne dla towarów i usług identycznych lub podobnych.

Wspólnotowy znak towarowy a polski znak towarowy

W Polsce, po dokonaniu zgłoszenia, wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego trafia do ekspertów, którzy sprawdzają czy zostały spełnione wszystkie wymogi, stawiane znakowi towarowemu. Realizowane jest m.in. badanie zdolności rejestrowej znaku. W sytuacji, w której eksperci odnajdą znaki, będące kolizją dla rejestracji nowego znaku, wnioskodawca spotka się z odmową.

Gdy wnioskodawca składa wniosek o wspólnotowy znak towarowy, sprawdzane są bezwzględne przesłanki rejestracji. Odnalezione znaki wspólnotowe mogą być kolizją dla zgłoszenia. W takiej sytuacji, informowani są ich właściciele, którzy mogą złożyć sprzeciw wobec próby rejestracji nowego znaku. Co istotne, CTM nie może naruszać prawa ochronnego do wcześniejszego znaku krajowego. Jeśli jednak dojdzie do naruszenia, to istnieje podstawa do unieważnienia takiego prawa.

Wspólnotowy znak towarowy – rejestracja

Rejestracja CTM, w głównej mierze dotyczy przedsiębiorców, którzy działają poza polskim rynkiem, a także tych, którzy w przyszłości planują rozpocząć tego typu globalną działalność. Jeśli jednak twórca nie dokona rejestracji swojego znaku, to powinien upewnić się, że nie narusza prawa. W tym celu, warto powierzyć sprawdzenie, czy można produkować dany wytwór profesjonalnym rzecznikom patentowym.

Wspólnotowy znak towarowy wspólny

Wspólnotowy znak towarowy wspólny pozwala odróżniać towary i usługi członków organizacji, która jest właścicielem danego znaku od towarów i usług innych twórców. Wspólnotowe znaki towarowe wspólne mogą być zgłaszane przez organizacje wytwórców, producentów, usługodawców i handlowców, które posiadają zdolność do nabywania praw i obowiązków zawierania umów lub dokonywania innych czynności prawnych, pozywania i bycia pozywanym, a także osoby prawne regulowane prawem publicznym.

Co istotne, wspólnotowy znak towarowy wspólny nie uprawnia właściciela do zakazywania osobom trzecim używania oznaczenia w obrocie znaków i oznaczeń, pod warunkiem, że używają ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Wspólnotowy znak towarowy wspólny nie może być powołany wobec osób, które są uprawnione do używania nazwy geograficznej.

Wspólnotowy znak towarowy – ochrona

Chroniąc wspólnotowy znak towarowy, można zapobiec czerpaniu korzyści lub nadużywaniu nazwy przez konkurentów. Zarówno rejestracja znaku, jak również jego późniejsza ochrona, wymaga właściwego postępowania. Współpracując z profesjonalnymi rzecznikami patentowymi z Kancelarii Patentowej AOMB, masz pewność, że otrzymasz pomoc i wsparcie w obszarze ochrony prawnej własności intelektualnej.