Znak towarowy to każde oznaczenie graficzne, które możesz umieszczać na swoich produktach, aby klienci mogli zidentyfikować Twój produkt na tle konkurencji. Znakiem towarowym może być zarówno logo Twojej firmy, jak również nazwa i logo wszystkich Twoich produktów. Z tego względu, warto wiedzieć jak chronić znak towarowy.

Wbrew pozorom zarejestrowanie swojej firmy w KRS nie jest równoznaczne z prawną ochroną znaku towarowego. Urzędy, które rejestrują przedsiębiorców nie sprawdzają, czy nazwa bądź logo danej firmy już istnieje. W takim razie, jak chronić znak towarowy? Najlepszym rozwiązaniem jest rejestracja znaku towarowego w urzędzie patentowym. Specjaliści w AOMB.pl z pewnością pomogą Ci zarejestrować i chronić znaki towarowe.

Prawo ochronne na znak towarowy

Prawo do wyłącznego posługiwania się znakiem towarowym w celach zawodowych lub zarobkowych, określane jest jako prawo ochronne na znak towarowy. Warto pamiętać, że ma ono charakter czasowy i terytorialny, czyli prawo chroni znak towarowy tylko przez określony czas (10 lat w Polsce) i na wyznaczonym terenie.

Prawo ochronne na znak towarowy realizuje się przede wszystkim wtedy, gdy znak umieszczany jest na towarach lub opakowaniach oraz oznaczone artykuły są umieszczane i wprowadzane do obrotu gospodarczego, a także importowane i eksportowane. Co więcej, prawo ochronne na znak towarowy realizuje się w możliwości posługiwania się znakiem towarowym, w celach reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania znaku na dokumentach, potrzebnych do wprowadzenia towarów do obrotu gospodarczego lub tych dotyczących świadczenia usług.

Jak zastrzec znak towarowy?

Zastanawiasz się, jak zastrzec znak towarowy? Jeśli chcesz, aby Twój znak towarowy był zastrzeżony, to musisz zgłosić go do rejestracji w Urzędzie Patentowym. To właśnie tam Twoje zgłoszenie będzie rozpatrywane. Urząd Patentowy bada, czy znak towarowy można zarejestrować, a także czy nie wpłynął jakikolwiek sprzeciw osób trzecich.

Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne nieprawidłowości i nie wpłynie żaden sprzeciw, to urząd wyda pozytywną decyzję o rejestracji znaku towarowego. Niestety, wbrew pozorom procedura ta nie jest taka łatwa. Osoba zgłaszająca znak do rejestracji musi wykazać się znajomością prawa własności przemysłowej, dlatego zastrzeganie znaku towarowego najlepiej jest zlecić specjalistom, np. AOMB.pl.

Jak sprawdzić, czy znak towarowy jest zastrzeżony?

Każdy zastrzeżony znak towarowy widnieje w odpowiednim rejestrze. Z tego względu, chcąc zarejestrować znak towarowy należy uprzednio sprawdzić, czy nie istnieje już identyczny lub podobny znak do Twojego. W tym celu należy przeszukać: bazę znaków krajowych, bazę znaków unijnych obowiązujących w UE oraz bazę znaków międzynarodowych.

Jeśli jednak nie masz wystarczających umiejętności lub czasu, by mozolnie przeszukiwać wszystkie te bazy, to doskonałym rozwiązaniem jest zlecenie tego profesjonalnej firmie, takiej jak AOMB.pl. Nasi specjaliści sprawdzą, czy można ochronić dany wytwór lub czy można go produkować, wykonując usługę poszukiwań znaków towarowych.